Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto

L’àrbitre o col·legi arbitral (en cas de ser més d'un els àrbitres), és la persona o persones neutrals encarregades de resoldre el conflicte que les parts els han sotmès. El seu nombre sempre ha de ser imparell.

Els àrbitres designats en els procediments administrats pel TAB són professionals de reconegut prestigi i experiència professional demostrada en l’especialitat del dret de la que han de conèixer. Han de disposar d’una experiència professional mínima de quinze anys i complir els Criteris de Qualificació per a la seva admissió en el llistat d’àrbitres del TAB i sotmetre’s als Codis d’Ètica i Bones Pràctiques.   

Quin àrbitre resoldrà la meva controvèrsia?

El seu àrbitre pot ser aquell professional que vostè elegeixi entre els continguts en el Registre d’àrbitres del TAB sempre que l’àrbitre de la seva elecció coincideixi amb l’elegit per la part contrària. Les parts també poden acordar prèviament el nom d’un àrbitre professional de la seva mútua confiança a qui vulguin designar com al seu àrbitre per resoldre el conflicte sorgit. En aquests casos, el TAB valorarà les circumstàncies professionals i d’independència de l'àrbitre proposat i si procedeix, ratificarà l’acord de les parts. 

Si les parts no s’han posat d’acord prèviament, l’àrbitre el designarà el TAB amb la participació de les parts en el possible i en línia amb les manifestacions contingudes en els seus escrits introductoris (Formularis: instància introductòria) pel que respecta al perfil de l’àrbitre que desitgin i a l’objecte de l’arbitratge.