Calculadora

Calculadora de costos

Calculadora:

Cuantia en €:
Nº de árbitros: 1 3

 

Cost:

Drets de registre, honoraris i drets d’administració:
Registre i obertura:
Honoraris i drets d’administració:
Provisió de fons per a despeses:

Reconeixement del cost:

A) Instant:
Registre:
Honoraris i drets d’administració:
Provisió de fons per a despeses:
B) Instada:
Honoraris i drets d’administració:
Provisió de fons per a despeses:

Tots els imports, tant de despeses d’obertura i registre, com honoraris i drets d’administració, estaran subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit.

Domicili de pagament

El domicili de pagament és el compte corrent del Tribunal Arbitral de Barcelona: Caixa Advocats (c / Roger de Llúria, 104 de Barcelona) Compte: ES53 3183 0803 1320 0035 7125