Sol·licitar un arbitratge

Regsitro de candidatos a árbitros del TAB

Vol sol.licitar un arbitratge?

Sol·licitar l'arbitratge per a la resolució dels seus conflictes, és molt senzill. Li expliquem què ha de tenir en compte i quins són els passos a dur a terme per a la seva sol·licitud.

Si disposa d'un conveni arbitral

El conveni arbitral és la clàusula de resolució de conflictes que es troba al final del document que determina la relació jurídica de la qual sorgeix el conflicte i que determina l'abast subjectiu i objectiu del conveni. Aquesta clàusula pot trobar-se incorporada a:

  • un contracto
  • uns estatuts socials
  • un testament

Arbitratge sense conveni arbitral previ

Si no es disposa de clàusula arbitral però li interessa resoldre el seu conflicte mitjançant arbitratge, el TAB facilitarà que això sigui possible.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i l'informarem com fer-ho.

Nosaltres designarem un ponent i convocarem a les parts a una reunió voluntària i sense compromís en la qual se'ls informarà dels tràmits a seguir, del cost i de la conveniència de resoldre el seu conflicte mitjançant arbitratge.

Com sol·licito l'arbitratge?

Per iniciar l'arbitratge ha de presentar instància de sol·licitud emplenada per la part demandant o pel seu lletrat degudament apoderat amb poders especials per arbitratge. Junta la instància, haurà d'aportar el contracte, estatuts o aquell document en què aparegui el conveni arbitral del qual en derivi la competència del TAB com a institució administradora de l'arbitratge.

Passos a seguir