Avís Legal

AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot seguit es faciliten les dades següents: l'empresa titular de www.tab.es és l'ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE (d’ara endavant TAB) amb domicili a aquests efectes al Carrer Roger de Llúria, núm. 113 de (08037) Barcelona, CIF G58941964, inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 10643. Correu electrònic de contacte: secretaria@tab.es. Telèfon de contacte: (+34) 93 319 81 17.

2. PROTECCIÓ DE DADES

El TAB compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, i altra normativa vigent, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol•licitar al TAB, , es comunicarà a l'usuari l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de : (i) el responsable del tractament, (ii) la finalitat del mateix, (iii) la causa legitimadora, (iv) els possibles destinataris de les dades, (v) el procediment per exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació en el tractament i portabilitat, així com, en els casos en què les dades no s'hagin obtingut del propi interessat, de (v) la procedència i les categories de dades tractades. Així mateix, el TAB informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol•licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

3. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

El TAB és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TAB o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TAB. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat del TAB.

4. ENLLAÇOS

En el cas que a al lloc web www.tab.es es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el TAB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TAB assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El TAB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de cap tipus que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

El TAB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquest.