Acord de la Junta Directiva 13 d’abril 2020

Acord de la Junta Directiva 13 d’abril 2020

ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Barcelona, 13 d’abril de 2020. Durant el temps que es mantingui la pròrrogade l’estatd’alarma amb el contingut derivat del Reial Decret 463/2020, prorrogat pel...
Acord de la Junta Directiva 30 març 2020

Acord de la Junta Directiva 30 març 2020

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CATALANA PARA EL ARBITRAJE TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Barcelona, 30 de març de 2020. En virtut de la delegació atorgada per la Junta Directiva d’aquest Tribunal i atesa la pròrroga de l’estat d’alarma, acordo...
Acord de la Junta Directiva 15 març 2020

Acord de la Junta Directiva 15 març 2020

ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Barcelona, 15 de març de 2020. Tenint en compte la situació d’emergència sanitària existent i d’acord amb el que preveuen les Disposicions Addicionals 2ª i 4ª...