Àrbitre d’emergència

Árbitro de emergencia

Àrbitre d'emergència. Reglament TAB (2014)

El 3 de juny de 2014, la Junta de Govern de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge va aprovar per unanimitat el Reglament de l'àrbitre d'Emergència.

Amb aquest reglament, el TAB s'uneix a la tendència seguida per altres institucions arbitrals d'àmbit internacional i nacional.

La finalitat és donar resposta a la necessitat de les parts en conflicte que, davant el buit decisori en la fase prearbitral del procediment arbitral, es veurien abocades (per raons d'urgència) a haver d'acudir a la jurisdicció ordinària, per a l'adopció de mesures cautelars que protegeixin el resultat o el procés mateix de l'arbitratge.

L'àrbitre d'emergència actuarà, únicament en el procediment d'adopció de les mesures cautelars l'adopció no pugui esperar que es trobi constituït el tribunal arbitral (Àrbitre del procediment).

Entrada en vigor:

  • El present reglament va entrar en vigor l'1 de setembre de 2014. Transcorregut dos mesos des de la seva publicació a la pàgina web corporativa del Tribunal Arbitral de Barcelona, ​​https://tab.es/ca/
  • Data de publicació: 30 de juny de 2014

 

Accedir al Reglament de l'àrbitre d'emergència