Àrbitre d’emergència

Árbitro de emergencia

Àrbitre d'emergència. Reglament

La finalitat d’aquest reglament és donar resposta a la necessitat de les parts en conflicte que necessiten sol·licitar mesures cautelars amb caràcter d’urgència per a garantir el resultat o el mateix procés arbitral i, davant el buit decisori en la fase prearbitral del procediment, es veurien abocades a haver d’acudir a la justícia ordinària a aquests efectes.

L’àrbitre d’emergència cessarà en les seves funcions en el moment que accepti l’àrbitre del procediment.

Aprovat el 8 de març de 2022

 

 

Accedir al Reglament de l'àrbitre d'emergència