Llei d’Arbitratge

Llei d'arbitratge

La Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, reformada per la Llei 11/2011, va resoldre les deficiències de l’anterior Llei de 1988 i va harmonitzar el règim jurídic de l’arbitratge, afavorint d’aquesta forma la difusió de la seva pràctica i dotant als agents econòmics d’una major certitud sobre el contingut del règim jurídic de l’arbitratge a Espanya.

La Llei s’inspira en la Llei model elaborada per la Comissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional, de 21 de juny de 1985 (Llei Model de CNUDMI/UNCITRAL), que respon a un compromís entre les tradicions jurídiques europeocontinental i anglosaxona.

 

Accedir a la Llei d'arbitratge