Reglament TAB

Reglamento TAB

Reglament TAB (2018)

Nou Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona i l'Annex de costos (aprovat el 27 de novembre de 2018).

Aquest Reglament va entrar en vigor el dia 1 de març de 2019 i des de llavors va quedar sense efecte tot reglament anterior del TAB. Excepte acord en contra de les parts, el present Reglament s'aplica a tot l'arbitratge del qual la seva sol·licitud hagi estat presentada a partir del dia en què entra en vigor.

En els arbitratges que es trobaven en tràmit en el dia de la data d'entrada en vigor, les parts poden convenir l'aplicació d'aquest Reglament.

Accedir al Reglament del TAB (2018)

Reglament TAB (2004)

Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona per expedients anteriors l'1 de març del 2019.

Descripció dels articles, clàusules i tarifes definits sota aquest Reglament del 2014 ja no aplicables en nous procediments.

Accedir al Reglament del TAB (2004)