Noves tarifes aprovades el 26 d’octubre de 2022 per acord de la Junta Directiva

Noves tarifes aprovades el 26 d’octubre de 2022 per acord de la Junta Directiva

Notícies, Reglament
  Annex al Reglament del TAB Cost de l'Arbitratge - Drets d'Administració   Annex al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona aprovat per la Junta Directiva del TAB el 22 de gener de 2019, modificat el 26 d’octubre de 2022 per acord de la Junta Directiva.   A. Despeses d’obertura i registre de l’expedient La presentació de la instància dona lloc al pagament d’uns drets de registre, que varien en funció del tipus de procediment: Procediment abreujat de quantia inferior o igual a 16.000,00€, està exempt de taxa de registre. Procediment abreujat de quantia superior a 16.000,00€ i fins a 50.000,00€, la taxa de registre serà de 900,00€. Procediment ordinari de quantia superior a 50.000,00€, la taxa de registre serà de 1.500,00€ D’acord amb el que disposa l’art. 46 del…
Read More
Les novetats en relació amb la llengua i la qualitat dels laudes

Les novetats en relació amb la llengua i la qualitat dels laudes

Notícies, Reglament
Les novetats en relació amb la llengua i la qualitat dels laudes aprovades per la Junta Directiva     La Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha decidit l’adhesió de la institució arbitral al projecte Compendium.cat, portal de recursos de llenguatge jurídic català que reuneix i indexa múltiples recursos lingüístics i jurídics pertanyents a tot el domini lingüístic català. El Consell de l’Advocacia Catalana lidera i impulsa el desenvolupament d’aquest portal, que també compta amb la col·laboració de diferents institucions com la Generalitat de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra o el conjunt de col·legis professionals d’àmbit jurídic. D’aquesta manera, el TAB reforça la seva aposta per la promoció i ús de la llengua catalana en l’àmbit arbitral. L’adhesió significarà que la institució arbitral i Compendium.cat duran a terme…
Read More
Convocatòria de mèrits de candidats a àrbitre d’emergència

Convocatòria de mèrits de candidats a àrbitre d’emergència

Notícies, Reglament
Convocatòria de mèrits de candidats a àrbitre d’emergència La Junta Directiva de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona va aprovar, el 8 de març de 2022, un nou Reglament d’àrbitre d’emergència que en el seu art. 3 introdueix com a novetat significativa que el nomenament d’aquests àrbitres: “haurà de recaure en una persona que formi part de la llista, restringida a un màxim de quinze àrbitres d’emergència, que quedarà exposada a la pàgina web de la institució. Per a formar part de l’aquesta llista serà necessària la petició de la persona interessada, que haurà d’acreditar els requisits que preveu l’art. 11 del Reglament pels/les àrbitres del procediment, a més de ser jurista amb acreditada experiència processal”. L’àrbitre d’emergència, que pot adoptar mesures cautelars i ordres preliminars de caràcter…
Read More
Acord de la Junta Directiva 4 de maig 2020

Acord de la Junta Directiva 4 de maig 2020

Notícies, Reglament
[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget]Acord de la Junta Directiva 4 de maig 2020 ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Barcelona, 4 de maig de 2020. Prenen en consideració l’inici de moltes activitats a partir del 04 de maig i d’acord amb la petició de molts representants de les parts intervinents en els expedients arbitrals en curs, aquesta presidència, actuant en mèrits de la delegació conferida per la Junta Directiva, acorda aixecar la suspensió acordada en la tramitació dels expedients arbitrals amb efectes a partir del proper dilluns dia 11 de maig, reprenent-se des de la dita data el còmput dels terminis que es trobaven suspesos per raó de l’estat d’alarma. Així mateix, s’iniciaran a tenor dels tràmits reglamentaris les sol·licituds d’arbitratge, tant de…
Read More
Acord de la Junta Directiva 13 d’abril 2020

Acord de la Junta Directiva 13 d’abril 2020

Notícies, Reglament
[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget] ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Barcelona, 13 d’abril de 2020. Durant el temps que es mantingui la pròrrogade l’estatd’alarma amb el contingut derivat del Reial Decret 463/2020, prorrogat pel Reial Decret 487/2020, el president del TAB, actuant per delegació expressa de la Junta Directiva, ACORDA: 1.-Es mantindrà la suspensió dels arbitratges en curs i per tant, la dels terminis que afectin al seu desenvolupament, a no ser que l’àrbitre decideixi la seva continuïtat comunicant-ho, per a obtenir la seva conformitat, a totes les parts intervinents a través dels seus representants. 2.-Es donarà curs en tot casals expedients arbitrals que per raó d’urgència s’acollin al procediment “fast-track” aprovat per la Junta Directiva el passat dia 6 del corrent…
Read More
Acord de la Junta Directiva 30 març 2020

Acord de la Junta Directiva 30 març 2020

Notícies, Reglament
[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget]Acord de la Junta Directiva 30 març 2020 ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CATALANA PARA EL ARBITRAJE TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Barcelona, 30 de març de 2020. En virtut de la delegació atorgada per la Junta Directiva d’aquest Tribunal i atesa la pròrroga de l’estat d’alarma, acordo prolongar fins el proper dia 12 d’abril, i amb el mateix abast i contingut, les mesures adoptades per la resolució del passat dia 15 d’aquest mes, que es donen per reproduïdes a tots els efectes. La present resolució serà traslladada a tots els membres de la Junta Directiva i als àrbitres i a totes les parts a qui pugui afectar en raó dels expedients arbitrals en curs.   Juli de Miquel Berenguer President Descarregar PDF, aquí.
Read More
Acord de la Junta Directiva 15 març 2020

Acord de la Junta Directiva 15 març 2020

Notícies, Reglament
[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget]Acord de la Junta Directiva 15 març 2020 ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA Barcelona, 15 de març de 2020. Tenint en compte la situació d’emergència sanitària existent i d'acord amb el que preveuen les Disposicions Addicionals 2ª i 4ª del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la Junta Directiva ha acordat suspendre fins al 31 de març de 2020 tots els procediments arbitrals que es tramiten al TAB amb independència del tràmit en el que es trobini, conseqüentment, tots els terminis que afectin als procediments en curs. Es delega al president de la Junta per tal de que pugui…
Read More
Reunió amb l’AFA (Associació per el Foment de l’Arbitratge)

Reunió amb l’AFA (Associació per el Foment de l’Arbitratge)

Notícies, Reglament, Visites
En el dia d'ahir, el Tribunal Arbitral de Barcelona va tenir el plaer de poder coordinar una gratificant i productiva reunió amb membres de l'AFA (Associació per al Foment de l'Arbitratge). L'AFA és una associació sense ànim de lucre i amb vocació internacional que aposta per l'arbitratge com la millor eina de resolució de conflictes. L'entitat va ser constituïda l'any 2009 format per 25 socis. L'AFA a més, col·labora amb el Tribunal Arbitral de Barcelona i amb altres entitats arbitrals de Catalunya, així com amb diferents institucions públiques i privades. Fotografia: membres de l'AFA (Associació per al Foment de l'Arbitratge) al costat de Juli de Miquel, president del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) SINOPSI DE LA REUNIÓ Aquesta reunió amb l'AFA tenia com a objecte el desenvolupament de dues qüestions…
Read More
Visita de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses

Visita de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses

Notícies, Reglament, Visites
Estem orgullosos de notificar que ahir 19 de febrer de 2019 va tenir lloc una reunió molt profitosa per a tots nosaltres. El nostre president del Tribunal Arbitral de Barcelona, ​​Juli de Miquel Berenguer es va reunir amb el president de l'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses, D. Rafael Orellana de Castro i altres membres de la Junta. L'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses col·laboradors de l'Administració de Justícia va ser creada amb la voluntat de ser una entitat pluridisciplinar, reunint sota un mateix sostre pèrits de totes les especialitats pericials sol·licitades per l'Administració de justícia a Catalunya. Coneix més sobre l'Associació Catalana de Perits, fent clic aquí. En aquesta reunió es van debatre temes d'interès comú centrats principalment en la prova pericial en l'arbitratge; així com la…
Read More
Acte presentació Nou Reglament del TAB a l’ICAB

Acte presentació Nou Reglament del TAB a l’ICAB

Reglament
Ahir amb motiu de la festivitat de l'advocacia de Barcelona Sant Raimon 2019, va tenir lloc a l'ICAB la presentació del Nou Reglament del TAB. Moderava l'acte Frederic Munné i els seus ponents van ser: Juli de Miquel, Montserrat Felip (advocada i àrbitre), Diego de Propietàries (vicepresident del TAB i Notari), Marta Legarreta (advocada sòcia del despatx de Pere Yufera i àrbitre). En aquest acte es va donar a conèixer el Nou Reglament del TAB així com els requisits per a ser àrbitre. Fotografia: Acte de Sant Raimon 2019 a l'ICAB amb presentació del Nou Reglament TAB
Read More