Història

Història del TAB i Institucions Associades

La nostra història

La llei 36/1988, de 5 de desembre, d'arbitratge, va donar llum verda per primera vegada a l'arbitratge institucional.

El 15 de febrer de 1989, al cap de pocs dies de la seva promulgació, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, ​​la Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona, ​​l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya , van fundar l'Associació Catalana per a l'arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona (ACA-TAB) amb la intenció específica de prestar serveis en l'àmbit de la resolució de conflictes mitjançant l'arbitratge o una altra institució similar com la conciliació.

Al juny de 2009 es va unir el Deganat Autonòmic dels Registradors Mercantils i de la Propietat de Catalunya i a l'abril de 2012 l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

L'associació, amb el desig de dotar i prestigiar la ciutat de Barcelona amb un òrgan que uneixi institucionalment l'administració de tots els arbitratges en matèria civil i mercantil, està oberta a altres participacions.

L'Associació Catalana per a l'Arbitratge, és una associació d'interès general, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i realitzar les finalitats que es proposi.

En aquest marc, va néixer el Tribunal Arbitral de Barcelona -òrgan permanent de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge- com a institució pionera i única entre les de la seva classe, ja que aglutina el conjunt dels interessos jurídics i empresarials en una única institució.

Des de la seva constitució, el Tribunal Arbitral de Barcelona ha administrat els procediments arbitrals que les parts l'han sotmès mitjançant conveni arbitral i s'ha implicat activament en la difusió de la cultura arbitral impartint ponències en diversos fòrums jurídics, empresarials i universitaris, organitzant cursos de formació arbitral, editant revistes especialitzades - Butlletí fins a l'any 1999 i l'Anuari de Justícia Alternativa des de l'any 2000 fins a l'actualitat -, assistint a congressos nacionals i internacionals, entre altres activitats.

Accedeixi a les Institucions Associades