Junta Directiva

Junta directiva del TAB

La Junta Directiva

La Junta Directiva administra i representa l'associació i està facultada amb caràcter general per dur a terme els actes necessaris per al compliment de les seves finalitats. Està formada per totes les institucions associades i es compon d'un president, un vicepresident, un secretari i un nombre indeterminat de vocals nomenats pels associats.

Les persones físiques que representen a les entitats associades a la Junta Directiva són membres de la Junta del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Funcions

Icono arbitraje Junta Directiva

Acceptar arbitratges i integrar els elements necessaris per a la correcta constitució i desenvolupament.

Icono árbitros Junta Directiva

Designar i confirmar els àrbitres.

Icono formación Junta Directiva

Organitzar i promoure la formació continuada dels àrbitres.

Icono reglamento Junta Directiva

Interpretar el reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Membres de la Junta Directiva i del TAB

President

 • Juli de Miquel Berenguer

Vicepresident

 • Diego de Dueñas Alvarez

Secretari

 • José Ignacio Garmendia Rodríguez

Vocals

 • Esteve Aymà Pedrola
 • Antoni Bosch Carrera
 • Xavier Coronas Guinart
 • Antoni Fitó i Baucells
 • Maria García Valdecasas Alguacil
 • Joan Martínez García
 • Frederic Munné Catarina
 • Mercè Pigem Palmés
 • Francisco Tusquets Trías de Bes

Membres del Consell Assessor

Tots ells són persones independents de reconegut prestigi que seran els ambaixadors del TAB que ajudaran a promoure l’arbitratge i els seus avantatges entre les empreses locals i internacionals.

 • Francisco Armas Omedes
 • Helena de Felipe Lehtonen
 • Anna Gener Surrell
 • Esther Giménez-Salinas Colomer
 • Jordi Gosalves i López