POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Datos identificativos

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se facilitan los datos identificativos.

Información básica sobre Protección de Datos en lo referente al tratamiento de datos de personas implicadas en un arbitraje

Responsable

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE-TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA

Finalidad

Atender su petición.

Legitimación

Consentimiento del interesado.

Destinatarios

No se comunicarán datos a terceros salvo en caso de obligación legal.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional.

Información detallada sobre Protección de Datos en lo referente al tratamiento de datos de personas que contactan a través de la web

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE-TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA

NIF

G-58.941.964

Dirección postal

c/ Roger de Llúria, 113 bajos, 08037 Barcelona

Teléfono

933 198 117

Correo electrónico

secretaria@tab.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En l’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE-TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA tractem la informació facilitada a través dels formularis web per a atendre les sol·licituds d’informació rebudes.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, les dades es mantindran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE-TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE-TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

¿Cómo se pueden ejercitar los derechos?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a l’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE-TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA, C/ Roger de Llúria, 113, planta baixa, 08037 Barcelona.

¿Qué vías de reclamación existen?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Actualizado el 27 de enero de 2023