Àrbitres

Àrbitres, qui són i qui serà el meu àrbitre

Àrbitres, qui són?

L'àrbitre o col·legi arbitral en cas de ser diversos els àrbitres, és la persona o persones neutrals, independents i imparcials encarregades de resoldre el conflicte, de forma definitiva, mitjançant un laude vinculant amb força executiva.

Característiques

 

  • Persones independents i imparcials encarregades de resoldre el conflicte que les parts els han sotmès.
  • Professionals de prestigi i constatada experiència.
  • Acreditats pel TAB després d'un procés de selecció.
  • Han de complir el codi ètic i de bones pràctiques vigent en cada moment.

Qui serà el meu àrbitre?

L'àrbitre serà el professional escollit de comú acord per les parts entre els acreditats pel TAB. A falta d'acord, l'àrbitre serà designat directament pel TAB de conformitat amb el que estableix l'article 11 del seu Reglament.

El TAB designarà àrbitre d'entre els àrbitres acreditats que apareixen a la llista publicada al web institucional.

El nombre d'àrbitres serà sempre senar.

 

Accedir a la llista d'àrbitres