ÀRBITRES

Qui sÓn?

Els àrbitres són les persones neutrals, independents i imparcials que ambdues parts lliurement decideixin de mutu acord, encarregades de resoldre la controvèrsia mitjançant un laude vinculant amb força executiva. Només en defecte d’acord entre les parts seran les persones igualment neutrals, independents, imparcials i acreditades pel TAB.

En els arbitratges de dret cal que la persona sol·licitant, a més de ser jurista, faci deu o més anys que sigui graduada o llicenciada en dret, i acrediti en aquest període l’exercici d’una professió jurídica.

Excepcionalment, per acord de les parts o per raons que derivin de la singularitat d’un determinat procediment arbitral, el TAB, mitjançant un acord motivat, podrà designar una persona aliena a la llista de la institució.

 

REQUISITS

Asset 1

Imparcialitat i independència

Asset 2 2

Professionals de prestigi i experiència contrastada

Asset 3 1

Acreditats pel TAB després d’un procés de selecció

Asset 4

Que compleixin el codi ètic i de bones practiques

Qui serà el meu àrbitre?

Les parts poden escollir el seu àrbitre entre els acreditats pel TAB. A falta d’acord, serà el TAB qui el designi directament de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Reglament. La web del TAB recull la llista dels àrbitres acreditats.

El nombre d’àrbitres serà sempre senar.

llistat arbitres tab

Vull formar part de la llista d’àrbitres

 

Per formar part de la llista serà necessari formalitzar la corresponent petició especificant i acreditant suficientment la titulació professional, l’experiència i l’especialitat o especialitats. Així mateix, s’indicaran els cursos sobre arbitratge què s’hagi assistit, els procediments arbitrals en què s’hagi intervingut, sigui en el TAB o en altres institucions, o arbitratges ad hoc, i idiomes en què el sol·licitant és capaç d’ordenar i tramitar un procediment arbitral.

 

Formulari de registre de candidats a àrbitre del TAB.

DECLARO

  1. Que totes les dades que he consignat en el present formulari son certes i autèntics els documents acreditatius que he aportat.
  2. Que, en cas de ser designat àrbitre, donaré compliment al Reglament del TAB que en cada moment estigui vigent i a les seves normes de funcionament.
  3. Que, en cas de ser designat àrbitre, mantindré absoluta confidencialitat de tota la informació a que tingui accés i de la que tingui coneixement per raó de la meva relació professional amb el TAB i amb les parts.
  4. Que, si es confirma la meva selecció com a àrbitre acreditat del TAB, AUTORITZO a que des d’aquell moment es doni publicitat del meu nom, circumstàncies professionals i especialitat a través de la web corporativa www.tab.es
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES REFERENT AL TRACTAMENT DE DADES DE CANDIDATS
  • Responsable: ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE
  • Finalitat: Gestió de currículums de persones interessades en treballar amb nosaltres
  • Legitimació: Consentiment de l’interessat
  • Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal
  • Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol•licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
  • Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web