La clàusula arbitral

La forma més eficaç de preveure futurs conflictes

Qui serà el teu àrbitre?

Imparcials, independents i amb experiencia contrastada

Noves tarifes del TAB

Aprovades el 26/10/2022 per acord de la Junta Directiva

AVANTATGES DE L’ARBITRATGE

Asset
Confidencial
Asset

Rendible

Asset
Eficient
Asset
Ràpid
Asset
Especialitzat

Com incorporar clàusules arbitrals als teus contractes, testaments o estatuts societaris.

Servei d’arbitratge sense pacte arbitral previ. El TAB pot facilitar aquest acord.

COM SOL·LICITAR UN ARBITRATGE?

01

Presenteu la sol·licitud d’arbitratge, pagueu la taxa i adjunteu els documents

02

Aboneu la tarifa per a iniciar els tràmits del procediment introductori

03

El TAB remetrà una còpia de la sol·licitud a la part demandada

04

Es seguirà el procés d’arbitratge i resolució (màxim 6 mesos)

QUANT COSTA EL TEU PROCÉS ARBITRAL?

ACCEDEIX ALS FORMULARIS

CONSULTA LA LLISTA D’ÀRBITRES

NOTÍCIES

xElias Campo TAB 1
Elías Campo Villegas, Jutge, notari, fundador i Vicepresident del Tribunal Arbitral de Barcelona

Elías Campo Villegas, Jutge, notari, fundador i Vicepresident del Tribunal Arbitral de Barcelona

El passat 30 de juliol moria a Boltanya, als 95 anys d’edat, Elías Campo Villegas, natural de Barbastre (Osca). Home amable, discret, respectuós, amant de la naturalesa, savi i incansable. Va viure una vida plena dedicat a la seva família i al dret, el seu altre gran amor. Va iniciar la seva...

Llegiu més

INSTITUCIONS ASSOCIADES