El TAB

Òrgan permanent de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, una institució de referència que:

  • Garanteix un servei d’excel·lència en la resolució de conflictes nacionals i internacionals.
  • Garanteix el prestigi dels seus àrbitres i vetlla per la seva independència.
  • Potència l’arbitratge com a eina de resolució de controvèrsies promovent el seu estudi i desenvolupament.

VALORS

Asset

Transparència

Asset

Qualitat

Asset

Independència

Asset

Seguretat

Asset

Rapidesa

HISTÒRIA

Des de la seva constitució, el Tribunal Arbitral de Barcelona ha administrat els procediments arbitrals que les parts li han sotmès mitjançant conveni arbitral i s’ha implicat activament en la difusió de la cultura arbitral.

Asset 21@2x 300x200 1

1988

La llei 36/1988, de 5 de desembre, d’arbitratge, va donar llum verda a l’arbitratge institucional

constitucio tab 1989

1989

Fundació de l’Associació Catalana per l’Arbitratge – Tribunal Arbitral de Barcelona per part de l’ICAB, el Col·legi de Notaris de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell de l’Advocacia Catalana.

Asset 20@2x 150x150 1

2009

S’incorpora a l’ACA el Deganat Autonòmic de Registradors Mercantils i de la Propietat de Catalunya.

Asset 18@2x 150x150 1

2012

S’incorpora a l’ACA, l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE

L’Associació Catalana per a l’Arbitratge, és una associació d’interès general, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat de realitzar les finalitats que es proposi.

JUNTA DIRECTIVA (2022-2026)

Frederic Munne e1663598464553

Frederic Munné Catarina
President

antoni toni fito baucells 159300 e1663598422469

Antoni Fitó i Baucells
Vicepresident

Antoni Bosch Tribunal Arbitral Barcelona

Antoni Bosch Carrera
Vicepresident

Luis Fernandez del Pozo

Luis Fernández del Pozo
Secretari

Joan Martinez Garcia e1663598325465

Joan Martínez Garcia
Vocal

cristina vallejoros e1663598445785

Cristina Vallejo Ros
Vocal

Composició del TAB

El Tribunal Arbitral de Barcelona és l’òrgan permanent que duu a terme l’administració dels arbitratges, d’acord amb les seves pròpies normes reguladores.

El Tribunal (2022-2026)

Frederic Munné Catarina
Antoni Fitó i Baucells
Antoni Bosch Carrera
Luis Fernández del Pozo
Xavier Coronas Guinart
Maria García-Valdecasas
Joan Martínez García
Marta Martínez Gelida
Sandra Peirón García
Alejandro Sáez
Cristina Vallejo Ros

El Consell Assessor

Francisco Armas Omedes
Nuria Chinchilla Albiol
Helena de Felipe Lehtonen
Juli de Miquel Berenguer
Anna Gener Surrell
Jordi Gosalves i López
Emma Gumbert Jordán
Encarna Roca Trías
Miquel Sàmper Rodríguez