PROTOCOLS

LLISTAT DE PROTOCOLS DEL TAB

download pdf

Protocol de transparència

download pdf

Protocol de ponencies

download pdf

Protocol de nomenament d’àrbitres

download pdf

Protocol de comisions

download pdf

Protocol de revisió de laudes

download pdf

Protocol de despeses

download pdf

Protocol de delegacions

download pdf

Protocol de solidaritat entre àrbitres del TAB

download pdf

Protocol de distribució de la tarifa

download pdf

Protocol de formació d’àrbitres

download pdf

Protocol de candidatures a àrbitres