TALLERS ARBITRALS (Amb conflictes i arbitratges reals)

2 maig 2024 | Formació, Esdeveniments

OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS

Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i mercantil.

A QUI VAN ADREÇATS ELS TALLERS

Aquests tallers arbitrals van adreçats a advocats de part en arbitratges que desitgin millorar la seva competència i coneixement en aquest sistema de resolució de conflictes. També als àrbitres que volen incorporar-se al llistat d’àrbitres del TAB o en volen continuar formant part i han d’acreditar al TAB una formació continuada d’acord amb el Protocol de Formació publicat a la web.

DURADA, HORARIS I CERTIFICACIÓ

DATA D'INICI

4 de juny de 2024

DATA DELS TALLERS
  • Primer taller – 04/06/24
  • Segon taller – 06/06/24
  • Tercer taller – 11/06/24
  • Quart taller – 13/06/24
  • Cinquè taller – 18/06/24
  • Sisè taller – 20/06/24
HORARI

Dimarts i dijous de 14:30 a 16:30 h

(12 hores de formació en total)

CERTIFICACIÓ

Els participants que assisteixin a un mínim de 5 sessions, rebran un certificat d’assistència en finalitzar els tallers.

PROGRAMA

PRIMER TALLER (4 juny 2024) – QUÈ NO S’HA DE FER EN UN CONVENI ARBITRAL?

Anàlisi de casos patològics i anàlisi de les clàusules model. L’extensió de la clàusula arbitral a tercers. Tractament de la competència de l’àrbitre durant el procediment i en el laude.

Antoni Bosch Carrera, vicepresident del TAB i notari

 

SEGON TALLER (6 juny 2024) – COM S’HA DE CONDUIR UN PROCEDIMENT ARBITRAL?

Direcció de l’arbitratge: ad hoc i institucional del TAB. Incompareixença, inactivitat i absència de defensa lletrada en alguna de les parts. Redacció de les ordres processals:  documentació i resolució de les incidències, tractament de les excepcions i delimitació de l’objecte litigiós: Inclusió del més rellevant de les ordres processals al laude definitiu.

Carmen Santiso González, lletrada del TAB

 

TERCER TALLER (11 juny 2024) – QUÈ NO S’HA DE FER EN MATÈRIA DE DRET PROBATORI A L’ARBITRATGE?

La celebració d’audiències a l’arbitratge: presencials i telemàtiques. Criteris d’admissió de la prova i conveniència de realitzar proves d’ofici. Ordenació eficient de la prova. Diferents formes òptimes de practicar les proves.

Frederic Munné, president del TAB i advocat

 

QUART TALLER (13 juny 2024) – COM S’HA DE REDACTAR UN LAUDE ARBITRAL?

Els laudes parcials. Esquema bàsic del laude definitiu: contingut mínim de qualsevol laude. Allò que no s’ha de posar en un laude arbitral. Anàlisi dels àmbits objectius i subjectiu: competència i matèries arbitrables. Redacció de la motivació del laude: delimitació de l’objecte litigiós, dels diferents punts a resoldre, de l’ordre coherent del seu tractament i necessària lògica en els raonaments i la valoració conjunta de la prova. Congruència del laude. Respecte de l’ordre públic: jurisprudència més recent. Especial referència a la imposició de les costes.

David Jurado Beltrán, advocat i àrbitre

 

CINQUÈ TALLER (18 juny 2024) – QUINA IMPORTÀNCIA TÉ L’ÈTICA A L’ARBITRATGE?

 

L’acceptació a consciència: disponibilitat i capacitat. Rellevància de la declaració d’interessos: independència i imparcialitat. ¿Com s’han d’enfocar els conflictes d’interès? El deure d’abstenció i tractament de les recusacions. Codi ètic del TAB.

Mercedes Tarrazón Rodón, advocada i àrbitra

 

SISÈ TALLER (20 juny 2024) – RESOLUCIÓ D’UN CAS REAL.

 

Exposició del cas, resolució del cas en el termini determinat i posterior autoavaluació.

Carmen Santiso González, lletrada del TAB

PREU

LLOC

Seu del TAB

Roger de Llúria, 113 – Planta baixa
08037 – BARCELONA

Organitza: Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB)

En col·laboració amb: ICAB, CNC i Registradors.

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

NOTA DE PREMSA – El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) vol ser referent en l’àmbit del comerç internacional i l’arbitratge marítim.

NOTA DE PREMSA El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) vol ser referent en l'àmbit del comerç internacional i l'arbitratge marítim.   La incorporació dels millors especialistes en aquesta matèria i la cerca de l'excel·lència en la prestació del servei de...

TALLERS ARBITRALS – 2ª EDICIÓ (Amb conflictes i arbitratges reals)

OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i...

Algunes reflexions sobre l’arbitratge institucional

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediació i arbitratge, Nº 17, Octubre - Desembre de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data de publicació: 19/12/2023...

Premi Elías Campo Villegas (Col·legi Notarial de Catalunya)

PREMI ELÍAS CAMPO VILLEGAS Primera edició 2023 El Col·legi Notarial de Catalunya convoca el “Premi Elías Campo Villegas” als millors articles sobre resolució de conflictes.   Elías Campo va ser promotor, fundador i impulsor del Tribunal Arbitral de Barcelona, del...

NOTA DE PREMSA – X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

NOTA DE PREMSA El X Congrés d’Institucions Arbitrals aborda els reptes de l’arbitratge institucional i la jurisprudència més recent del TSJ en aquest àmbit   L’acte organitzat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona...

X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

X Congrés d'Institucions Arbitrals (2023)  10 de novembre de 2023. Organitzat per l'ICAB i el TAB   L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) organitzen el X Congrés Institucions Arbitrals, que se celebrarà...

Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)     Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB.  ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de...

Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...

Cap l’anul·lació parcial de les costes de l’arbitratge?

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediación y arbitraje, Nº 15, Abril de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data: 04/07/2023 Temps de lectura: 20 min....