Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

22 set. 2023 | Formació, Esdeveniments, Notícies

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)

 

 

Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l’ICAB. 

 • ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB

 • DATES: Del 17 d’octubre 2023 al 10 de maig 2024

 • HORARI: Dimarts i dijous, de 15h a 18h. Última setmana de dilluns a divendres, de 09 a 14 hores

 • MODALITAT: No presencial (en línia): 90% i presencial: 10%

 • IDIOMA: Espanyol

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA:
 
 • Dr. Frederic  Munné i Catarina. Advocat. Doctor en Dret. President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB). President de l’Institut de Probàtica i Dret Probatori (APDP). Diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

 

 • Dr. Joan Picó Junoy. Catedràtic de Dret Processal de la UPF i Exdirector del Departament de Dret de la UPF. Acadèmic de la Reial Acadèmia Espanyola de Legislació i Jurisprudència i Professor de “Comparative Evidence Law” en la Universitat de Stanford.

 

PRESENTACIÓ:
 

El món de l’arbitratge dels negocis està en continu canvi, la qual cosa ens obliga a tenir actualitzat els nostres coneixements arbitrals. D’aquí la necessitat d’aquest Postgrau d’Especialització en Arbitratge dels Negocis.

Com és sabut, en la gestió dels conflictes cal tenir en compte les diverses vies possibles de resolució, sent l’arbitratge la que hauria de tenir especial rellevància en el sector dels negocis atès que permet resoldre els conflictes amb la deguda confidencialitat i flexibilitat, en un temps i amb un cost raonable.
 
El Postgrau aprofundeix en el coneixement de l’arbitratge com a mètode de resolució dels conflictes a nivell empresarial i fer-ho des del vessant de la pràctica arbitral en els principals centres arbitrals europeus. Es proporcionen les claus per a l’eficaç coneixement i desenvolupament de les habilitats tècniques que permetin dirigir un procediment arbitral, com a àrbitre, en diferents centres arbitrals internacionals; així com poder intervenir com a lletrat de les parts des de l’inici de l’arbitratge enfront de les institucions, dissenyant les estratègies defensives més adequades.
 

A més, es preveu una “Clínica arbitral” en la qual els alumnes tindran contacte directe amb àrbitres i actuacions arbitrals, a fi que coneguin els resultats pràctics de l’arbitratge, afavorint així la seva completa formació arbitral.

 

 

A QUI VA DIRIGIT:
 
Aquest programa va dirigit principalment a advocats, juristes i graduats en dret que vulguin aprofundir en el coneixement de l’arbitratge en el món dels negocis.
 

En finalitzar aquest postgrau l’alumne haurà obtingut coneixements òptims en l’àmbit de la direcció i ordenació del procediment i la definició d’estratègies en l’exercici del dret de defensa dins d’un procediment arbitral.

  

 
REQUISIT D’ACCÉS I CRITERIS D’ADMISSIÓ:
 

Estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (Graduat/a, Llicenciat/a, Advocat/a) o similar.

 

 
AVALUACIÓ I TREBALL DE FI DE POSTGRAU:
 
El sistema d’avaluació del Postgrau és continuat.
 

– 85% avaluació continuada de cada assignatura, en funció dels respectius ECTS de cadascuna. L’avaluació de cada assignatura serà l’activitat realitzada en cada classe. 

– 15% el Treball de Fi de Postgrau.
 
Els alumnes de Postgrau es dividiran en grups per a fer el Treball de Fi de Postgrau. 
 

– Arbitratge institucional. Tutor Dr. Frederic Munné i Catarina.

– Prova en l’arbitratge. Tutor Dr. Joan Picó Junoy.

– Arbitratge en els negocis. Tutor Dr. Daniel Vázquez Albert.

– Arbitratge especials. Tutor Dra. Ayllén Gil Seaton.
 
Tutors del postgrau:
 
– Dr. Frederic Munné i Catarina.
– Dr. Joan Picó Junoy.
– Dr. Daniel Vázquez Albert.
– Dra. Ayllén Gil Seaton.

   

  MODIFICACIONS
   

  El programa, dates i professorat està subjecte a possibles modificacions. 

   

   
  CANCEL·LACIÓ
   

  L’ICAB i UPF-BSM e reserva el dret de cancel·lar el programa si no es compleixen els requisits necessaris per a
  l’èxit d’aquest.

   

   
  PROGRAMA
   
  L’ARBITRATGE ÉS LA MILLOR MANERA DE RESOLDRE CONFLICTES EN ELS NEGOCIS?
   
  Tema 1: Quin és el fonament de l’arbitratge? 
  L’autonomia de la voluntat en els negocis: el principi de voluntarietat com a fonament de la tutela arbitral. La constitucionalitat de l’arbitratge. Principis rectors de l’arbitratge i soft law. Llei model UNCITRAL i convenis internacionals.
  Víctor Ferreres Comella, Catedràtic de Dret Constitucional UPF i ex professor de Dret Constitucional a l’Escola Judicial.
   
  Tema 2: Com s’ha de fer una vàlida submissió a l’arbitratge?
  L’autonomia de la voluntat en els negocis: el conveni arbitral. Tipus d’arbitratge: dret i equitat, ad hoc i institucional. Arbitrabilidad i inarbitrabilidad dels litigis.
  Seu i idioma de l’arbitratge. Efectes i Criteris d’elecció. L’extensió de la submissió a tercers.
  Juan Pablo Correa del Cas, Professor de Dret Processal de la UB. Secretari General del Tribunal Arbitral d’Andorra.
   
  Poden combinar-se l’arbitratge i la mediació? Com?
  Principis comuns a l’arbitratge i la mediació. Les clàusules escalonades. En quins casos són aconsellables.
  Carles Garcia Roqueta, Advocat. Diputat de Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). President Societat Catalana de Mediació en Salut. Professor Universitari.
   
  Tema 3: Quines són les garanties que ofereix l’arbitratge institucional? 
  Audiència, Igualtat. Contradicció, Neutralitat. Independència i imparcialitat. Transparència. Ètica. Flexibilitat i suport. Congruència i competència. Motivació. Verificació. Legalitat i autonomia de la voluntat.
  Frederic Munné i Catarina, Advocat. Doctor en Dret. President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB).
   
  SESSIÓ DE TUTORIA INICIAL
   

  COM GESTIONAR EFICAÇMENT L’ARBITRATGE?

   

  Tema 4: Com seleccionar a un bon àrbitre? 
  El reglament arbitral. Inici de l’arbitratge: efectes. Criteris de nomenament dels Àrbitres. Secundo material i transparència de la institució. Règim de responsabilitat de la institució.
  Urquiola de Palacio de la Vall de Lersundi, presidenta de la Cort d’Arbitratge de Madrid i Presidenta de la *UIA.
   
  Tema 5: Tots els arbitratges institucionals són iguals?
  El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB)
  London Cort of  Arbitration (LCA)
  Chambre de Commerce International (ICC)
  La Cort Iberoamericana d’Arbitratge (CIAR)
  El Centre Internacional d’Arbitratge (CIAM)
  La Cort Espanyola d’Arbitratge (CEA)
  María Arias Navarro, Advocada en la Cort Espanyola d’Arbitratge.
  María Carmen Santiso Gonzalez, Advocada en Tribunal Arbitral de Barcelona.
   
  Tema 6: Com és l’arbitratge a Llatinoamèrica?
  L’Arbitratge a Colòmbia.
  Membre de la llista d’àrbitres de la Cambra de Comerç de Bogotà. Colòmbia
  L’Arbitratge a Puerto Rico
  Emmalind García. 
  University of Puerto Rico School of law.
   
  COM DIRIGIR CORRECTAMENT UN PROCEDIMENT ARBITRAL?
   
  Tema 7: Com dialoguen les parts en l’arbitratge? 
  L’agenda arbitral. Principis rectors del procediment. Les al·legacions. Excepcions. 
  César Rivera García, Advocat. Arbitro internacional.
   
  Tema 8: Com es planteja la tutela cautelar arbitral?
  Mesures cautelars prèvies i arbitro d’emergència. Mesures cautelars coetànies. Tipus de mesures. Procediment. Requisits i resolució de les mesures.
  Christian Herrera Petrus, Advocat. Professor de Dret Processal de la UB. Àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona.
   
  Tema 9: Com es desenvolupa l’arbitratge?
  Ordres processals i audiències. Procediment abreujat. Procediment en línia.
  Irene Arranz Puig, Advocada. Àrbitre Internacional
   
  SESSIÓ TUTORIA
   
  Tema 10: Com es prova en l’arbitratge?
  Proposició de la prova i criteris d’admissió. Pràctica de la prova. Facilitat probatòria. Regles IBA. Assistència judicial en la pràctica de prova. Càrrega i valoració de la prova. Conclusions.
  Frederic Munné i Catarina, Advocat. Doctor en Dret. President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB). President de l’Institut de Probàtica i Dret Probatori (APDP). Diputat de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).
   
  Tema 11: Com es redacta un bon laude? 
  Requisits formals del laude. Contingut. Redacció del laude. La part dispositiva. Aclariment i complement del laude. Altres formes de finalització de les actuacions.
  Pedro Yúfera Sales, Advocat. Àrbitre internacional. Degà Emèrit de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
  Mercedes Tarrazón Rodon, Àrbitre internacional. Professional Independent en Resolució de Conflictes.
   
  COM I QUAN CAP EL CONTROL JUDICIAL DEL LAUDE?
   
  Tema 12: Es pot anul·lar un laude?
  L’acció d’anul·lació. Procediment. Causes d’anul·lació. Numerus clausus. Efectes derivats de l’anul·lació del laude.
  Joan Picó Junoy, Catedràtic de Dret Processal de la UPF 
   
  SESSIÓ TUTORIA 
   
  Tema 13: Com s’executa un laude?
  Òrgan competent per a l’execució. L’execució provisional. L’execució ordinària. El exequàtur.
  Cristian Gual Grau, Àrbitre internacional. Advocat. Arbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona.
   
  QUINA SÓN LA PRINCIPALS ESPECIALITATS EN L’ARBITRATGE DELS NEGOCIS?
  Estudi de les especialitats que presenta l’arbitratge en diferents àmbits de la contractació mercantil, les inversions internacionals, el dret marítim, el dret de transport, el dret societari i el dret de la propietat industrial i intel·lectual
   
  Tema 14: L’arbitratge d’Inversions
  Javier Iscar Clots, Advocat. Àrbitre internacional. President de de el Centre Iberoamericà d’Arbitratge (CIAR).
   
  Tema 15: L’arbitratge en les assegurances
  Manuel Panades Fons, Àrbitre internacional. Director adjunt del Centre for International Governance and Disputo Resolution (GIGAD). 
   
  Tema 16: L’arbitratge en els transports
  Juan Pablo Correa del Cas, Professor de Dret Processal de la UB. Secretari General del Tribunal Arbitral d’Andorra.
   
  SESSIÓ TUTORIA 

   

  Tema 17: L’arbitratge societari

  Daniel Vázquez Albert, Catedràtic de Dret Processal de la UB especialista en arbitratge societari
   
  Tema 18: L’arbitratge en la construcció
  Juan Pablo Correa del Cas, Professor de Dret Processal de la UB. Secretari General del Tribunal Arbitral d’Andorra.
   
  Tema 19: L’arbitratge sobre propietat industrial i intel·lectual
  Ayllén Gil Seaton, Professora d’Arbitratge de la UPF especialista en arbitratge en propietat industrial
   
  TUTORIA
  QUINES SÓN LES BONES HABILITATS D’UN BON ÀRBITRE?
  Tema 20: Lideratge i oratòria en l’arbitratge
  Lideratge i coaching de direcció. Gestió d’equips: el col·legi arbitral. Oratòria i comunicació. Visita a institucions arbitrals.
  Jordi Estalella Pi, Professor de ESADE i consultor d’assessories jurídiques d’empresa i signatures d’advocats
  Pilar Sardà Magdalena, Advocada. Consultora en pragmàtica de la comunicació. 
   
  ASSIGNATURA 7. 
  CLINICA ARBITRAL: COM ÉS UN ARBITRATGE DES DE DINS?
  Els participants treballaran i tindran accés a àrbitres i actuacions arbitrals reals a fi d’obtenir un ple coneixement real del món de l’arbitratge, la qual cosa els permetrà també realitzar eficaçment el seu treball de final de postgrau.
  El treball final del postgrau serà necessari superar per a l’obtenció del títol. Aquest projecte es realitzarà en grups i es presentarà al final del programa davant un tribunal format per la Direcció Acadèmica i dos representants del cos docent, un de cada eix formatiu establert. 
  Estan previstes 5 sessions de tutoria del projecte de 2 hores cadascuna al llarg del programa amb el tutor assignat a cada grup.
  El projecte consistirà a elaborar un cas suporti i defensar-lo davant d’un col·legi arbitral. Els integrants del grup hauran de distribuir-se els rols de defensa, acusació, àrbitre, perit, parts i testimonis, en el seu cas.
   
  TREBALL FINAL DE GRUP. PRESENTACIÓ PRESENCIAL A BARCELONA (PRESENCIAL)
   
  Títol:
   
  Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d’avaluació establert.

   

  Canvis:

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

   

  Cancel·lació:

  En cas d’anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del curs. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Curs no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits d’Inscripció: 

  -Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l’import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.

  – Enviar-nos un breu currículum vitae

  – Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l’e-mail masters@icab.cat.

  Preu i forma de pagament:

  Col·legiats/des ICAB i entitats col·laboradores

  – Matrícula, abans de l’inici del Màster, 800€  + 6 quotes domiciliades ( 500€) de novembre a abril respectivament. TOTAL:  3800€

   No col·legiats/des:

   – Matrícula, abans de l’inici del Màster, 850€  + 6 quotes domiciliades ( 560€) de novembre a abril respectivament. TOTAL:  4200€

   Preus

   Descripció Import
   Col·legiats/des ICAB col·legiats/des 3800,00€
   Descripció Import
   No Col·legiats/des ICAB 4200,00€

    

   CERQUEU

   ÚLTIMES NOTÍCIES

   NOTA DE PREMSA – El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) vol ser referent en l’àmbit del comerç internacional i l’arbitratge marítim.

   NOTA DE PREMSA El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) vol ser referent en l'àmbit del comerç internacional i l'arbitratge marítim.   La incorporació dels millors especialistes en aquesta matèria i la cerca de l'excel·lència en la prestació del servei de...

   TALLERS ARBITRALS – 2ª EDICIÓ (Amb conflictes i arbitratges reals)

   OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i...

   TALLERS ARBITRALS (Amb conflictes i arbitratges reals)

   OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i...

   Algunes reflexions sobre l’arbitratge institucional

   Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediació i arbitratge, Nº 17, Octubre - Desembre de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data de publicació: 19/12/2023...

   Premi Elías Campo Villegas (Col·legi Notarial de Catalunya)

   PREMI ELÍAS CAMPO VILLEGAS Primera edició 2023 El Col·legi Notarial de Catalunya convoca el “Premi Elías Campo Villegas” als millors articles sobre resolució de conflictes.   Elías Campo va ser promotor, fundador i impulsor del Tribunal Arbitral de Barcelona, del...

   NOTA DE PREMSA – X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

   NOTA DE PREMSA El X Congrés d’Institucions Arbitrals aborda els reptes de l’arbitratge institucional i la jurisprudència més recent del TSJ en aquest àmbit   L’acte organitzat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona...

   X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

   X Congrés d'Institucions Arbitrals (2023)  10 de novembre de 2023. Organitzat per l'ICAB i el TAB   L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) organitzen el X Congrés Institucions Arbitrals, que se celebrarà...

   Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

   FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

   Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

   Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...

   Cap l’anul·lació parcial de les costes de l’arbitratge?

   Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediación y arbitraje, Nº 15, Abril de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data: 04/07/2023 Temps de lectura: 20 min....