Francesc Tusquets i Trias de Bes, nou President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Francesc Tusquets Trías de Bes

Francesc Tusquets i Trias de Bes, nou President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

L’advocat i professor Dr. Francesc Tusquets i Trias de Bes, vocal de la Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Barcelona, ha estat elegit President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en sessió celebrada el dia 15 de desembre. Substitueix en el càrrec al notari Lluís Jou i Mirabent

Francesc Tusquets i Trias de Bes, acadèmic numerari de l’Acadèmia des del 6 de novembre de 2012, data en la que va llegir el discurs d’ingrés amb el títol “Abús del dret i tutela de la minoria en les societats de capital”, havia ostentat els darrers quatre anys el càrrec de Secretari de la Junta de Govern.

Advocat especialitzat en Dret Civil i Mercantil, professor titular de Dret Mercantil de la UB i autor de nombroses publicacions en matèria de les seves especialitats, es també director de la revista Anuario de Justicia Alternativa.