Acord de la Junta Directiva 15 març 2020

Acord de la Junta a 15 de març de 2020

Acord de la Junta Directiva 15 març 2020

ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE

TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA

Barcelona, 15 de març de 2020.

Tenint en compte la situació d’emergència sanitària existent i d'acord amb el que preveuen les Disposicions Addicionals 2ª i 4ª del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la Junta Directiva ha acordat suspendre fins al 31 de març de 2020 tots els procediments arbitrals que es tramiten al TAB amb independència del tràmit en el que es trobini, conseqüentment, tots els terminis que afectin als procediments en curs. Es delega al president de la Junta per tal de que pugui prorrogar els esmentats acords sempre que hi hagi motius objectius per a acordar-ho donant compte a la Junta Directiva.

Atenent les actuals circumstàncies extraordinàries i seguint les directrius sanitàries, mentre duri l’estat d’alarma, no s’atendrà presencialmentdes de les nostres oficines. L’horari d’atenció telefònica al número del TAB (telèfon 933.198.117), s’estableix de 09:30 a 13:30 hores, de dilluns a dijous. Per a qualsevol tràmit, es mantindrà operatiu el correu electrònic secretaria@tab.es. El mitjà de comunicació institucional és www.tab.es, on es podran seguir les noticies i/o acords que la Junta necessiti comunicar.

 

Juli de Miquel Berenguer

President

Descarregar PDF, aquí.