Acord de la Junta Directiva 30 març 2020

Acord de la Junta a 30 de març 2020

Acord de la Junta Directiva 30 març 2020

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CATALANA PARA EL ARBITRAJE TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA

Barcelona, 30 de març de 2020.

En virtut de la delegació atorgada per la Junta Directiva d’aquest Tribunal i atesa la pròrroga de l’estat d’alarma, acordo prolongar fins el proper dia 12 d’abril, i amb el mateix abast i contingut, les mesures adoptades per la resolució del passat dia 15 d’aquest mes, que es donen per reproduïdes a tots els efectes. La present resolució serà traslladada a tots els membres de la Junta Directiva i als àrbitres i a totes les parts a qui pugui afectar en raó dels expedients arbitrals en curs.

 

Juli de Miquel Berenguer

President

Descarregar PDF, aquí.