Via ràpida FAST TRACK

Fast Track_noticias

El Tribunal Arbitral de Barcelona estableix un procediment àgil i garantista, 'FAST TRACK', de resolució arbitral, o de mutu acord, de conflictes a conseqüència de la COVID-19. Una solució definitiva, evitant demores de procediment davant els òrgans judicials

Veure procediment en el següent enllaç: Fast Track a conseqüència de Covid-19