Acord de la Junta Directiva 13 d’abril 2020

13 abr. 2020 | Notícies, Reglament

ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE

TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA

Barcelona, 13 d’abril de 2020.

Durant el temps que es mantingui la pròrrogade l’estatd’alarma amb el contingut derivat del Reial Decret 463/2020, prorrogat pel Reial Decret 487/2020, el president del TAB, actuant per delegació expressa de la Junta Directiva, ACORDA:

1.-Es mantindrà la suspensió dels arbitratges en curs i per tant, la dels terminis que afectin al seu desenvolupament, a no ser que l’àrbitre decideixi la seva continuïtat comunicant-ho, per a obtenir la seva conformitat, a totes les parts intervinents a través dels seus representants.

2.-Es donarà curs en tot casals expedients arbitrals que per raó d’urgència s’acollin al procediment “fast-track” aprovat per la Junta Directiva el passat dia 6 del corrent i que es troba publicat a la pàgina web (www.tab.es), els quals es tramitaran d’immediat d’acord a la normativa dictada al respecte.

3.-El Tribunal seguirà atenent telefònicament, per correu electrònic o per vídeo-conferència totes aquelles consultes i sol·licituds que s’efectuïn.

La present resolució es traslladarà a tots els membres de la Junta Directiva i als àrbitres i a totes les parts a qui pugui afectar per raó dels expedients arbitrals en curs.

Juli de Miquel Berenguer

President

Descarregar PDF, aquí.

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)     Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB.  ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de...

Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...

Cap l’anul·lació parcial de les costes de l’arbitratge?

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediación y arbitraje, Nº 15, Abril de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data: 04/07/2023 Temps de lectura: 20 min....

La protecció de les garanties arbitrals com a dret fonamental

.  Autor: Josep Maria Julià Advocat i àrbitre del TAB Delegat del TAB a Madrid Soci Director de Delegaltessen Data: 19/06/2023 Temps de lectura: 5 min. El Tribunal Constitucional (“TC”) i el Tribunal Europeu de Drets Humans (“TEDH”) han admès que la submissió a...

L’acció d’anul·lació del Laude arbitral vist des de l’advocacia

Autor: David Jurado Árbitro del TAB Vocal de la Comisión de Formación del TAB Abogado en Euroforo Fecha: 12/06/2023 Tiempo de lectura: 16 min. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una conferencia organizada por las secciones de derecho procesal y de...

El TAB obre delegacions a Madrid i Europa

El Tribunal Arbitral de Barcelona consolida la seva vocació internacional amb l'obertura de 12 delegacions en algunes de les principals ciutats europees El Tribunal Arbitral de Barcelona reforça la seva estratègia de convertir-se en operador global en arbitratge i...

Arbitratge i mediació com a sistemes alternatius a la resolució de conflictes

Autor: Frederic Munné Catarina Data: 14/04/2023 Temps de lectura: 4 min.Si formes part d'un conflicte tens a les teves mans l'oportunitat d'apostar per la cultura de la pau. Tant la mediació com l'arbitratge plantegen grans avantatges per a les parts en conflicte,...

El TAB aposta per millorar la retribució dels seus àrbitres

Des del TAB creiem que la qualitat de l’arbitratge, com a mètode privat de solució de controvèrsies, passa per l’excel·lència professional i arbitral i per l’especialització dels àrbitres en la matèria litigiosa. Aquesta qualitat requereix, entre altres coses,...

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa la Comissió de Formació

Avui s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral De Barcelona. A més de la sessió constitutiva, s'ha planificat el Treball a fer i s'han aportat noves i bones ideïs per part de tots els assistents. La comissió es reunirà...