Entrevista a Juli de Miquel anunciant el Fast Track Covid-19

17 abr. 2020 | Aparició en MMCC, Notícies

El Tribunal Arbitral de Barcelona ha anunciat la creació d’un procediment ràpid “Fast Track” de resolució de conflictes a conseqüència de Covid-19 en l’actual context de paràlisi judicial i de l’enorme litigiositat que generarà en el teixit econòmic i industrial la pandèmia.

És possible l’arbitratge “en línia”?

-Jo diria que no només és possible sinó necessari en l’actualitat. La globalització, la interconnexió total des d’un punt de vista telemàtic i les grans dificultats per viatjar que es produeixen avui en dia a causa de la Covid-19 i que continuaran durant molts mesos, obliguen a buscar noves fórmules per a solucionar conflictes jurídics, i és per això pel que el Tribunal Arbitral de Barcelona ha aprovat una reforma reglamentària que consagra l’arbitratge “en línia

Pot vostè explicar en què consisteix aquesta reforma?

Es tracta d’un procediment anomenat “Fast track” orientat a resoldre amb urgència problemes que afecten les empreses de la mida que sigui, derivats del substancial canvi de circumstàncies a causa de l’extraordinària crisi que estem patint. La nova regulació estableix totes les garanties perquè les parts en conflicte que acudeixin a l’arbitratge del TAB tinguin un procediment àgil i plenament contradictori amb un àrbitre designat, sigui de mutu acord o, aleatòriament, entre la llista de prestigiosos àrbitres independents i especialistes en cada matèria que apareixen a la llista que es publica al web del Tribunal.

A què relacions contractuals afectaria?

En la situació de transcendental crisi que estem vivint, és evident que hi ha uns contractes anomenats de tracte successiu, és a dir que s’estenen en el temps, que no es poden complir, almenys temporalment, en la forma prevista quan es van celebrar, el que imposa una revisió i adaptació a les noves circumstàncies, ja que en cas contrari l’única solució és, o l’incompliment o la resolució contractual, i és evident que això no convé a cap de les parts. Per exemple, davant d’un contracte d’arrendament d’un restaurant amb una durada de 10 o 15 anys a un preu de mercat concertat en 2019, és evident que si les dues parts volen continuar la relació contractual han d’imperiosament, posar-se d’acord perquè el tracte contractual continuï, i el que pretén el TAB és que, a falta d’aquest acord, sigui un àrbitre qui decideixi de forma definitiva amb plena eficàcia i a l’empara de la llei d’arbitratge de 2003.

És necessari perquè aquest procediment “fast track” sigui aplicable el que hi hagi un acord previ?

Estem parlant, no d’un procediment arbitral al qual les parts s’hagin sotmès prèviament mitjançant una clàusula redactada en el contracte en el seu dia atorgat, sinó basat en un acord a celebrar ara per acudir a l’arbitratge per tal de resoldre el conflicte existent evitant amb això en haver d’acudir a la via judicial que no només allargarà indefinidament una solució sinó que deixés en l’interregne, mentre no es resolgui el problema, un rastre d’inseguretat jurídica i d’inquietud.

Es pot accedir a la Via Fast Track de resolució arbitral de TAB en aquest enllaç

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)     Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB.  ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de...

Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...

Cap l’anul·lació parcial de les costes de l’arbitratge?

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediación y arbitraje, Nº 15, Abril de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data: 04/07/2023 Temps de lectura: 20 min....

La protecció de les garanties arbitrals com a dret fonamental

.  Autor: Josep Maria Julià Advocat i àrbitre del TAB Delegat del TAB a Madrid Soci Director de Delegaltessen Data: 19/06/2023 Temps de lectura: 5 min. El Tribunal Constitucional (“TC”) i el Tribunal Europeu de Drets Humans (“TEDH”) han admès que la submissió a...

L’acció d’anul·lació del Laude arbitral vist des de l’advocacia

Autor: David Jurado Árbitro del TAB Vocal de la Comisión de Formación del TAB Abogado en Euroforo Fecha: 12/06/2023 Tiempo de lectura: 16 min. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una conferencia organizada por las secciones de derecho procesal y de...

El TAB obre delegacions a Madrid i Europa

El Tribunal Arbitral de Barcelona consolida la seva vocació internacional amb l'obertura de 12 delegacions en algunes de les principals ciutats europees El Tribunal Arbitral de Barcelona reforça la seva estratègia de convertir-se en operador global en arbitratge i...

Arbitratge i mediació com a sistemes alternatius a la resolució de conflictes

Autor: Frederic Munné Catarina Data: 14/04/2023 Temps de lectura: 4 min.Si formes part d'un conflicte tens a les teves mans l'oportunitat d'apostar per la cultura de la pau. Tant la mediació com l'arbitratge plantegen grans avantatges per a les parts en conflicte,...

El TAB aposta per millorar la retribució dels seus àrbitres

Des del TAB creiem que la qualitat de l’arbitratge, com a mètode privat de solució de controvèrsies, passa per l’excel·lència professional i arbitral i per l’especialització dels àrbitres en la matèria litigiosa. Aquesta qualitat requereix, entre altres coses,...

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa la Comissió de Formació

Avui s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral De Barcelona. A més de la sessió constitutiva, s'ha planificat el Treball a fer i s'han aportat noves i bones ideïs per part de tots els assistents. La comissió es reunirà...