Anuari de Justícia alternativa. Índex del volum núm. 15 – Any 2019

Ja està disponible el nou Anuari de Justícia Alternativa de Dret Arbitral del 2019.

Per a més informació sobre l’anuari, subscripció i vendes contacteu amb Llibreria Bosch:

Anuari de Justícia alternativa. Volum 15

En aquest nou anuari trobaran els següents materials i articles d’interès:

EDITORIAL: Elogia de la confidencialitat
FRANCESC TUSQUETS DIES DE BES

SCIENTIA
1. Sobre l’anul·lació del laude arbitral: ordre públic i legitimació passiva. JAUME SOLÉ RIERA
2. Utilitat i actualitat de l’arbitratge societari. JOSÉ MARÍA ROJI BUQUERAS
3. Els principis processals en les Actuacions arbitrals. MARIA EUGÈNIA ALEGRET BURGUÉS
4. Corrupció en l’arbitratge?. ELÍAS CAMP VILLEGAS
5. Els efectes del Brexit sobre el negoci marítim. Especial referència a les noves clàusules de la London Maritime Arbitration Association (LMAA). JAIME RODRIGO DE LARRUCEA
6. Reflexions sobre l’evolució dels sistemes de resolució de controvèrsies Inversor-Estat (ISDS), a la llum de la sentència Achmea. ALESSANDRO PIERALLI

PRAXI ARBITRAL
1. La conciliació davant el registrador. JOSE RAMÓN MARTÍN MARC
2. L’advocat Davant l’arbitratge. FRANCESC TUSQUETS TRÍAS DE BES

PRAXI JUDICIAL
1. La motivació del laude. És necessària? En quina mesura? JULI DE MIQUEL BERENGUER
2. Comentari a l’Acte 13/2018 de l’Audiència Provincial d’Oviedo Secció núm. 6: execució i reconeixement laude estranger (Cambra Arbitral Marítima de París). JAIME RODRIGO DE LARRUCEA

NOTITIA
1. Articles sobre arbitratge i ADR publicats en revistes nacionals i estrangeres

 

Co-Editen: Tribunal Arbitral de Barcelona

El Tribunal Arbitral de Barcelona, ​​és un òrgan de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, integrat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ​​Cambra de Comerç de Barcelona, ​​Col·legi de Notaris de Catalunya, Deganat de Registradors de la Propietat, mercantils i Béns Mobles de Catalunya, Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.