Juli de Miquel, entrevistat per Tech Barcelona

L’arbitratge és especialment idoni per a l’entorn emprenedor i l’univers de les start-ups, que requereixen una resolució àgil dels conflictes potencials i en què a més es garanteix que un expert altament especialitzat dicti la seva resolució de forma ràpida, pacífica i definitiva , sense necessitat d’acudir als tribunals de justícia.

Juli de Miquel, president del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), explica a l’audiència de Tech Barcelona què és l’arbitratge, les garanties i quins tipus de conflictes resol aquest mètode alternatiu per a un sector, el de l’emprenedoria, que requereix celeritat i dinamisme.