Reunió amb l’AFA (Associació per el Foment de l’Arbitratge)

En el dia d’ahir, el Tribunal Arbitral de Barcelona va tenir el plaer de poder coordinar una gratificant i productiva reunió amb membres de l’AFA (Associació per al Foment de l’Arbitratge).

L’AFA és una associació sense ànim de lucre i amb vocació internacional que aposta per l’arbitratge com la millor eina de resolució de conflictes. L’entitat va ser constituïda l’any 2009 format per 25 socis.

L’AFA a més, col·labora amb el Tribunal Arbitral de Barcelona i amb altres entitats arbitrals de Catalunya, així com amb diferents institucions públiques i privades.

Reunió amb l'AFA

Fotografia: membres de l’AFA (Associació per al Foment de l’Arbitratge) al costat de Juli de Miquel, president del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB)

SINOPSI DE LA REUNIÓ

Aquesta reunió amb l’AFA tenia com a objecte el desenvolupament de dues qüestions de gran importància:

1. Informar a l’AFA sobre els canvis introduïts en el Nou Reglament de l’Arbitratge, el qual va ser aprovat el passat 27 novembre 2018 i accessible des de la nostra pròpia web. Fes clic aquí per consultar el nou reglament del TAB.

2. Els canvis que s’estan desenvolupant i introduint com a conseqüència del nou pla estratègic. En aquest sentit es van tractar aspectes tan importants com:

a. Aspectes convenients i no convenients a desenvolupar per impulsar l’arbitratge i divulgar les seves característiques i avantatges.
b. La importància d’estar present en els fòrums d’arbitratge per tal de promoure i donar a conèixer la figura de l’arbitratge en la societat.
c. Transmetre la qualitat i professionalitat en l’elecció dels àrbitres.
d. La gran necessitat de ser transparents i traslladar aquesta transparència en totes les nostres accions i decisions.
e. Promoure els nostres serveis en l’àmbit empresarial com a eina de resolució de conflictes.

A més dels punts anteriors, també s’ha mantingut una conversa molt interessant sobre diversos aspectes relatius a la imatge, a la promoció i sobre el futur del TAB.

Per això, i com a conseqüència de les bones sinergies, s’ha acordat establir una programació de reunió bimensual per tal de fer seguiment de temes d’interès per a ambdues parts.

També s’ha proposat la possibilitat d’organitzar pròximament algun acte amb la participació de tots dos membres si així es considera oportú.