Visita del Director General de Dret i Entitats Jurídiques

El 8 de març de 2019, va tenir lloc una trobada entre el president del TAB, Juli de Miquel, acompanyat dels vocals de la Junta, Mercè Pigem i Frederic Munné visiten al Director General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, Xavier Bernadí.

L’objectiu d’aquesta visita del Director General de Dret i Entitats Jurídiques era el de potenciar la utilització de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els contractes de i amb l’Administració Pública i per aconsellar la introducció de la clàusula arbitral en els seus contractes.

La proposta va ser molt ben valorada pel director general. En finalitzar la reunió tots dos van manifestar la seva intenció de continuar aprofundint en aquest plantejament.

Visita del Director General de Dret i Entitats Jurídiques

Fotografia: Juli de Miquel, president del TAB, al costat de Xavier Bernadí, director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya