Conclusions del IX Congrés d’Institucions Arbitrals 2019

25 febr. 2019 | Esdeveniments, Notícies | 0 comments

El 22 de febrer passat de 2019, va tenir lloc al IX Congrés d’Institucions Arbitrals al Col·legi d’Advocats de Madrid.

Els objectius d’aquest congrés van ser dos principalment: promocionar l’arbitratge a Espanya i analitzar la pràctica de l’arbitratge institucional i en segon lloc, destacar els problemes que sosté l’arbitratge i buscar vies de solució.

La principal característica d’aquesta edició va ser el tema respecte a una competència lleial eficaç entre institucions arbitrals. Fent especial èmfasi en 4 aspectes rellevants:

  1. Les qüestions pel que fa al funcionament de les institucions d’arbitratge
  2. Les possibilitats de desenvolupament normal de l’arbitratge amb altres mecanismes d’arranjament
  3. Els problemes derivats de les relacions jutges àrbitres
  4. Consideracions respecte a una reforma de la normativa espanyola per reforçar la dimensió interna de l’arbitratge i el paper que exerceixen les institucions administradores

Per al debat d’aquestes qüestions, es van establir quatre taules rodones on van participar professionals de prestigi en els temes en qüestió. El propòsit d’aquestes quatre taules ha estat el d’aclarir l’actual panorama de l’arbitratge a Espanya després de quaranta anys de singladura, donant un impuls a les institucions més sòlides i experimentades, com a paradigma de neutralitat i reforçant la seva tasca al servei de la societat, posant a l’efecte a disposició dels ciutadans valors d’imparcialitat, professionalitat i eficàcia en la gestió de les controvèrsies amb total transparència i absència de conflictes d’interessos.

Primera taula: “Reptes de l’arbitratge institucional a Espanya”

Aquesta taula va ser moderada per Begoña Castro i es va realitzar un debat sobre les qüestions concernents a l’arbitratge institucional a Espanya.

En aquest debat es va posar en relleu que el prestigi de l’arbitratge deriva de 4 aspectes fonamentals:

  1. L’experiència i imparcialitat dels àrbitres de la llista
  2. El caràcter operatiu del seu Reglament
  3. La qualitat dels seus laudes
  4. Capacitat de les secretaries

Aquests 4 factors són els que permeten que cada vegada més empreses i advocats ofereixin l’arbitratge com a eina de solució de conflictes.

Cal destacar que es van fer nombroses referències a la necessitat de considerar la conveniència de publicitar i donar més transparència a les activitats de les institucions d’arbitratge.

Juli de Miquel, president del Tribunal Arbitral de Barcelona va proposar la creació d’una Federació d’institucions arbitrals. Amb l’objectiu de promoure l’arbitratge institucional i atorgar-li un paper eficaç en la solució de les controvèrsies.

IX Congreso

Fotografía: Juli de Miquel, presidente del TAB

 Segona taula: “Arbitratge i altres procediments d’arranjament”

Durant aquesta segona taula, es va manifestar la necessitat i utilitat de prestar atenció a les possibilitats que ofereixen l’ocupació amb caràcter complementari i de suport a l’arbitratge de certs dispositius d’arranjament de controvèrsies, incloent-hi aquells que, amb caràcter previ a la substanciació de les actuacions arbitrals, promoguin un acostament de posicions o proposta de solucions sense la necessària funció resolutòria inherent a aquestes últimes.

Tercera taula: “Relacions entre jutges i àrbitres”

En aquesta taula es van tractar temes referents a qüestions que a vegades susciten les referides relacions (formalització judicial, àmbit de la declinatòria arbitral, reenviament del laude al tribunal arbitral pel jutge de control per a la seva revisió, l’anul·lació del laude, les possibilitats de l’eventual renúncia a l’acció d’anul·lació ex ante i ex post del procediment de control i les qüestions relatives a l’execució del laude arbitral.

Quarta taula: “El que és bo per a l’arbitratge internacional és bo per a l’arbitratge intern?”

Aquesta última taula es va centrar al voltant dels avantatges i inconvenients d’una
regulació unitària comprensiva de l’arbitratge intern i de l’arbitratge internacional.

Les modalitats d’arbitratge intern i internacional no coincideixen en tots els casos. La regulació de l’arbitratge comercial internacional, compta amb una àmplia tradició en una sèrie de pràctiques universalment acceptades; des de la perspectiva espanyola, és la Cort d’Arbitratge de la Cambra de Comerç Internacional. La principal característica de la mateixa ha estat la desvinculació de l’arbitratge dels poders estatals garantit la independència de les parts enfront de la tradicional actuació de les jurisdiccions estatals.

Davant de les relacions civils de caràcter transfronterer, que es decanten per solucions de caràcter jurisdiccional, amb els consegüents problemes de delimitació de la competència judicial internacional, l’ocupació de l’arbitratge en l’àmbit mercantil ha donat com a resultat una reducció molt apreciable d’aquests problemes.

 

Més informació referent a aquest esdeveniment, aquí

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa la Comissió de Formació

Avui s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral De Barcelona. A més de la sessió constitutiva, s'ha planificat el Treball a fer i s'han aportat noves i bones ideïs per part de tots els assistents. La comissió es reunirà...

ESTADÍSTIQUES TAB 2022: S’han administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’Euros

L'any 2022 el TAB ha administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’euros. Podeu descarregar les Estadístiques 2022 del TAB

Noves tarifes aprovades el 26 d’octubre de 2022 per acord de la Junta Directiva

Annex al Reglament del TAB Cost de l’Arbitratge – Drets d’Administració Coste del Arbitraje – Derechos de Administración Annex al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona aprovat per la Junta Directiva del TAB el 22 de gener de 2019, modificat el 26 d’octubre de...

Elías Campo Villegas, Jutge, notari, fundador i Vicepresident del Tribunal Arbitral de Barcelona

El passat 30 de juliol moria a Boltanya, als 95 anys d’edat, Elías Campo Villegas, natural de Barbastre (Osca). Home amable, discret, respectuós, amant de la naturalesa, savi i incansable. Va viure una vida plena dedicat a la seva família i al dret, el seu altre gran...

El Tribunal Arbitral de Barcelona se suma al projecte Compendium.cat

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) formalitza avui l’adhesió al conveni de desenvolupament del portal Compendium.cat, iniciativa impulsada pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) juntament amb disset institucions catalanes i andorranes. Joan Ramon Puig...

Reunió de la Junta Directiva i el Consell Assessor del TAB

13 de juliol 2022 – Reunió de la Junta Directiva i el Consell Assessor del TAB a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya. Donem la benvinguda a la magistrada Encarna Roca, a l’advocada Emma Gumbert i a l’advocat Miquel Sàmper Rodríguez.

I Congrés de Dret Civil Català

Els passats 14 i 15 de juliol 2022, va tenir lloc el 1er congrés de Dret Civil Català. Va ser organitzat per el Consell de l’Advocacia Catalana a Vic en commemoració dels 20 anys de l’aprovació del Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya. En aquest congrés, s’oferia...

Homenatge als presidents emèrits del TAB

Fa més de 33 anys que es va fundar el Tribunal Arbitral de Barcelona, fruit de la col·laboració institucional entre el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Col·legi de Notaris de Catalunya i Consell de l’Advocacia Catalana, a la qual...

Les novetats en relació amb la llengua i la qualitat dels laudes

La Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha decidit l’adhesió de la institució arbitral al projecte Compendium.cat, portal de recursos de llenguatge jurídic català que reuneix i indexa múltiples recursos lingüístics i jurídics pertanyents a tot el...

Convocatòria de mèrits de candidats a àrbitre d’emergència

La Junta Directiva de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona va aprovar, el 8 de març de 2022, un nou Reglament d’àrbitre d’emergència que en el seu art. 3 introdueix com a novetat significativa que el nomenament d’aquests àrbitres:...