El TAB aposta per millorar la retribució dels seus àrbitres

Des del TAB creiem que la qualitat de l’arbitratge, com a mètode privat de solució de controvèrsies, passa per l’excel·lència professional i arbitral i per l’especialització dels àrbitres en la matèria litigiosa. Aquesta qualitat requereix, entre altres coses, garantir una retribució el més adequada i raonable possible, en funció de la controvèrsia concreta la resolució de la qual s’encomani a cada àrbitre.

 

 

Una institució independent, com és el cas del TAB, que tan sols es finança amb els arbitratges l’administració dels quals se li encomana, ha de ponderar de manera equilibrada els costos d’estructura i de personal i els ingressos en funció del volum de la seva activitat arbitral, donat que com a entitat sense ànim de lucre només ha de tendir a garantir-ne la viabilitat.

En aquest context, el TAB aplicava fins ara una proporció paritària entre els honoraris de la mateixa institució i els dels àrbitres, després de l’aplicació de la seva tarifa sobre la quantia litigiosa. No obstant això, conscients que no sempre s’ajusta al treball efectivament fet per la institució, en la seva tasca d’administrar l’arbitratge, i els àrbitres, en la seva de dirigir el procediment i resoldre la controvèrsia, des del mes de març de 2023 s’hi aplica una proporció no sempre paritària, sinó que estarà en funció de la quantia litigiosa de cada arbitratge.

Així, ara es destinarà a la retribució dels àrbitres fins al 75% de la tarifa, segons la quantia de l’arbitratge, com es pot veure al nou “Protocol de distribució de la tarifa” publicat a www.tab.es amb la confiança de que això sigui un al·licient més per atraure al TAB arbitratges de més quantia.

D’aquesta manera, s’aposta per una retribució dels àrbitres del TAB més justa, raonable i d’acord amb l’interès econòmic litigiós, ja que les funcions i potestats dels àrbitres són normalment més complexes com més gran sigui la quantia de l’arbitratge. Una prova és que la quantia és precisament el factor més habitual per acudir al procediment abreujat, menys garantista, o a l’ordinari, amb més audiències i menys limitacions, a la majoria d’institucions arbitrals. En canvi, l’administració de l’arbitratge acostuma a comportar un tipus de tasques auxiliars o de suport material i humà, que no estan tan estretament vinculades a l’import econòmic en litigi, sinó que també depenen d’altres factors.

Es tracta en definitiva d’adequar i millorar la retribució de les persones que actuïn com a àrbitre, siguin designades aquestes pel TAB o per les mateixes parts, sense incrementar els costos per a les parts, per tal de fomentar l’arbitratge.

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

TALLERS ARBITRALS – 2ª EDICIÓ (Amb conflictes i arbitratges reals)

OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i...

TALLERS ARBITRALS (Amb conflictes i arbitratges reals)

OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i...

Algunes reflexions sobre l’arbitratge institucional

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediació i arbitratge, Nº 17, Octubre - Desembre de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data de publicació: 19/12/2023...

Premi Elías Campo Villegas (Col·legi Notarial de Catalunya)

PREMI ELÍAS CAMPO VILLEGAS Primera edició 2023 El Col·legi Notarial de Catalunya convoca el “Premi Elías Campo Villegas” als millors articles sobre resolució de conflictes.   Elías Campo va ser promotor, fundador i impulsor del Tribunal Arbitral de Barcelona, del...

NOTA DE PREMSA – X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

NOTA DE PREMSA El X Congrés d’Institucions Arbitrals aborda els reptes de l’arbitratge institucional i la jurisprudència més recent del TSJ en aquest àmbit   L’acte organitzat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona...

X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

X Congrés d'Institucions Arbitrals (2023)  10 de novembre de 2023. Organitzat per l'ICAB i el TAB   L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) organitzen el X Congrés Institucions Arbitrals, que se celebrarà...

Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)     Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB.  ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de...

Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...

Cap l’anul·lació parcial de les costes de l’arbitratge?

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediación y arbitraje, Nº 15, Abril de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data: 04/07/2023 Temps de lectura: 20 min....