El TAB aposta per millorar la retribució dels seus àrbitres

Des del TAB creiem que la qualitat de l’arbitratge, com a mètode privat de solució de controvèrsies, passa per l’excel·lència professional i arbitral i per l’especialització dels àrbitres en la matèria litigiosa. Aquesta qualitat requereix, entre altres coses, garantir una retribució el més adequada i raonable possible, en funció de la controvèrsia concreta la resolució de la qual s’encomani a cada àrbitre.

 

 

Una institució independent, com és el cas del TAB, que tan sols es finança amb els arbitratges l’administració dels quals se li encomana, ha de ponderar de manera equilibrada els costos d’estructura i de personal i els ingressos en funció del volum de la seva activitat arbitral, donat que com a entitat sense ànim de lucre només ha de tendir a garantir-ne la viabilitat.

En aquest context, el TAB aplicava fins ara una proporció paritària entre els honoraris de la mateixa institució i els dels àrbitres, després de l’aplicació de la seva tarifa sobre la quantia litigiosa. No obstant això, conscients que no sempre s’ajusta al treball efectivament fet per la institució, en la seva tasca d’administrar l’arbitratge, i els àrbitres, en la seva de dirigir el procediment i resoldre la controvèrsia, des del mes de març de 2023 s’hi aplica una proporció no sempre paritària, sinó que estarà en funció de la quantia litigiosa de cada arbitratge.

Així, ara es destinarà a la retribució dels àrbitres fins al 75% de la tarifa, segons la quantia de l’arbitratge, com es pot veure al nou “Protocol de distribució de la tarifa” publicat a www.tab.es amb la confiança de que això sigui un al·licient més per atraure al TAB arbitratges de més quantia.

D’aquesta manera, s’aposta per una retribució dels àrbitres del TAB més justa, raonable i d’acord amb l’interès econòmic litigiós, ja que les funcions i potestats dels àrbitres són normalment més complexes com més gran sigui la quantia de l’arbitratge. Una prova és que la quantia és precisament el factor més habitual per acudir al procediment abreujat, menys garantista, o a l’ordinari, amb més audiències i menys limitacions, a la majoria d’institucions arbitrals. En canvi, l’administració de l’arbitratge acostuma a comportar un tipus de tasques auxiliars o de suport material i humà, que no estan tan estretament vinculades a l’import econòmic en litigi, sinó que també depenen d’altres factors.

Es tracta en definitiva d’adequar i millorar la retribució de les persones que actuïn com a àrbitre, siguin designades aquestes pel TAB o per les mateixes parts, sense incrementar els costos per a les parts, per tal de fomentar l’arbitratge.

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

El TAB obre delegacions a Madrid i Europa

El Tribunal Arbitral de Barcelona consolida la seva vocació internacional amb l'obertura de 12 delegacions en algunes de les principals ciutats europees El Tribunal Arbitral de Barcelona reforça la seva estratègia de convertir-se en operador global en arbitratge i...

Arbitratge i mediació com a sistemes alternatius a la resolució de conflictes

Autor: Frederic Munné Catarina Data: 14/04/2023 Temps de lectura: 4 min.Si formes part d'un conflicte tens a les teves mans l'oportunitat d'apostar per la cultura de la pau. Tant la mediació com l'arbitratge plantegen grans avantatges per a les parts en conflicte,...

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa la Comissió de Formació

Avui s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral De Barcelona. A més de la sessió constitutiva, s'ha planificat el Treball a fer i s'han aportat noves i bones ideïs per part de tots els assistents. La comissió es reunirà...

ESTADÍSTIQUES TAB 2022: S’han administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’Euros

L'any 2022 el TAB ha administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’euros. Podeu descarregar les Estadístiques 2022 del TAB

Noves tarifes aprovades el 26 d’octubre de 2022 per acord de la Junta Directiva

Annex al Reglament del TAB Cost de l’Arbitratge – Drets d’Administració Coste del Arbitraje – Derechos de Administración Annex al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona aprovat per la Junta Directiva del TAB el 22 de gener de 2019, modificat el 26 d’octubre de...

Elías Campo Villegas, Jutge, notari, fundador i Vicepresident del Tribunal Arbitral de Barcelona

El passat 30 de juliol moria a Boltanya, als 95 anys d’edat, Elías Campo Villegas, natural de Barbastre (Osca). Home amable, discret, respectuós, amant de la naturalesa, savi i incansable. Va viure una vida plena dedicat a la seva família i al dret, el seu altre gran...

El Tribunal Arbitral de Barcelona se suma al projecte Compendium.cat

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) formalitza avui l’adhesió al conveni de desenvolupament del portal Compendium.cat, iniciativa impulsada pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) juntament amb disset institucions catalanes i andorranes. Joan Ramon Puig...

Reunió de la Junta Directiva i el Consell Assessor del TAB

13 de juliol 2022 – Reunió de la Junta Directiva i el Consell Assessor del TAB a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya. Donem la benvinguda a la magistrada Encarna Roca, a l’advocada Emma Gumbert i a l’advocat Miquel Sàmper Rodríguez.

I Congrés de Dret Civil Català

Els passats 14 i 15 de juliol 2022, va tenir lloc el 1er congrés de Dret Civil Català. Va ser organitzat per el Consell de l’Advocacia Catalana a Vic en commemoració dels 20 anys de l’aprovació del Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya. En aquest congrés, s’oferia...

Homenatge als presidents emèrits del TAB

Fa més de 33 anys que es va fundar el Tribunal Arbitral de Barcelona, fruit de la col·laboració institucional entre el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Col·legi de Notaris de Catalunya i Consell de l’Advocacia Catalana, a la qual...