El TAB aposta per millorar la retribució dels seus àrbitres

Des del TAB creiem que la qualitat de l’arbitratge, com a mètode privat de solució de controvèrsies, passa per l’excel·lència professional i arbitral i per l’especialització dels àrbitres en la matèria litigiosa. Aquesta qualitat requereix, entre altres coses, garantir una retribució el més adequada i raonable possible, en funció de la controvèrsia concreta la resolució de la qual s’encomani a cada àrbitre.

 

 

Una institució independent, com és el cas del TAB, que tan sols es finança amb els arbitratges l’administració dels quals se li encomana, ha de ponderar de manera equilibrada els costos d’estructura i de personal i els ingressos en funció del volum de la seva activitat arbitral, donat que com a entitat sense ànim de lucre només ha de tendir a garantir-ne la viabilitat.

En aquest context, el TAB aplicava fins ara una proporció paritària entre els honoraris de la mateixa institució i els dels àrbitres, després de l’aplicació de la seva tarifa sobre la quantia litigiosa. No obstant això, conscients que no sempre s’ajusta al treball efectivament fet per la institució, en la seva tasca d’administrar l’arbitratge, i els àrbitres, en la seva de dirigir el procediment i resoldre la controvèrsia, des del mes de març de 2023 s’hi aplica una proporció no sempre paritària, sinó que estarà en funció de la quantia litigiosa de cada arbitratge.

Així, ara es destinarà a la retribució dels àrbitres fins al 75% de la tarifa, segons la quantia de l’arbitratge, com es pot veure al nou “Protocol de distribució de la tarifa” publicat a www.tab.es amb la confiança de que això sigui un al·licient més per atraure al TAB arbitratges de més quantia.

D’aquesta manera, s’aposta per una retribució dels àrbitres del TAB més justa, raonable i d’acord amb l’interès econòmic litigiós, ja que les funcions i potestats dels àrbitres són normalment més complexes com més gran sigui la quantia de l’arbitratge. Una prova és que la quantia és precisament el factor més habitual per acudir al procediment abreujat, menys garantista, o a l’ordinari, amb més audiències i menys limitacions, a la majoria d’institucions arbitrals. En canvi, l’administració de l’arbitratge acostuma a comportar un tipus de tasques auxiliars o de suport material i humà, que no estan tan estretament vinculades a l’import econòmic en litigi, sinó que també depenen d’altres factors.

Es tracta en definitiva d’adequar i millorar la retribució de les persones que actuïn com a àrbitre, siguin designades aquestes pel TAB o per les mateixes parts, sense incrementar els costos per a les parts, per tal de fomentar l’arbitratge.

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)     Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB.  ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de...

Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...

Cap l’anul·lació parcial de les costes de l’arbitratge?

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediación y arbitraje, Nº 15, Abril de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data: 04/07/2023 Temps de lectura: 20 min....

La protecció de les garanties arbitrals com a dret fonamental

.  Autor: Josep Maria Julià Advocat i àrbitre del TAB Delegat del TAB a Madrid Soci Director de Delegaltessen Data: 19/06/2023 Temps de lectura: 5 min. El Tribunal Constitucional (“TC”) i el Tribunal Europeu de Drets Humans (“TEDH”) han admès que la submissió a...

L’acció d’anul·lació del Laude arbitral vist des de l’advocacia

Autor: David Jurado Árbitro del TAB Vocal de la Comisión de Formación del TAB Abogado en Euroforo Fecha: 12/06/2023 Tiempo de lectura: 16 min. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una conferencia organizada por las secciones de derecho procesal y de...

El TAB obre delegacions a Madrid i Europa

El Tribunal Arbitral de Barcelona consolida la seva vocació internacional amb l'obertura de 12 delegacions en algunes de les principals ciutats europees El Tribunal Arbitral de Barcelona reforça la seva estratègia de convertir-se en operador global en arbitratge i...

Arbitratge i mediació com a sistemes alternatius a la resolució de conflictes

Autor: Frederic Munné Catarina Data: 14/04/2023 Temps de lectura: 4 min.Si formes part d'un conflicte tens a les teves mans l'oportunitat d'apostar per la cultura de la pau. Tant la mediació com l'arbitratge plantegen grans avantatges per a les parts en conflicte,...

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa la Comissió de Formació

Avui s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral De Barcelona. A més de la sessió constitutiva, s'ha planificat el Treball a fer i s'han aportat noves i bones ideïs per part de tots els assistents. La comissió es reunirà...

ESTADÍSTIQUES TAB 2022: S’han administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’Euros

L'any 2022 el TAB ha administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’euros. Podeu descarregar les Estadístiques 2022 del TAB