‘Fast-track’, via de resolució de conflictes entre empreses i particulars pel Covid-19

Fast Track - Expansión

'Fast-track', via de resolució de conflictes entre empreses i particulars pel Covid-19

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa una via ràpida de resolució arbitral de conflictes a conseqüència de la Covid-19 amb les mateixes garanties que un procediment arbitral convencional.

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha posat en marxa un procediment ràpid d'arbitratge anomenat Fast-track, l'objectiu és oferir una via àgil per a la resolució de conflictes de caràcter contractual per a aquelles empreses i particulars que requereixen una solució immediata i que tracta de respondre el previsible increment de la litigiositat a causa de la Covid-19.

Segons el comunicat, entre els avantatges d'aquest servei, el Fast-track permetrà als seus usuaris obtenir una resolució en un termini màxim de 36 dies de mitjana, des de la presentació de la sol·licitud d'arbitratge, molt inferior al ritme habitual de la justícia ordinària, i no és infreqüent que aquesta es demori més enllà dels dos anys per obtenir un laude definitiu. Estem, per tant, davant d'un procediment en línia eficaç i plenament garantista a què es pot acudir fins i tot sense disposar d'un conveni arbitral previ.

En aquest sentit, compta amb tots els avantatges de l'arbitratge convencional i aprofita a més, les possibilitats que ofereixen els entorns virtuals, vetllant en tot moment perquè la tramitació de procediment a distància respongui als principis de confidencialitat i seguretat durant totes les fases de la mateixa: la presentació de documents, proves i al·legacions es vehiculen a través d'un correu electrònic i la celebració de la vista es realitza per videoconferència.

La direcció del procediment es fa a través d'un àrbitre que és especialista tant en la matèria jurídica com en l'àmbit sectorial on s'insereix l'objecte del contracte; element de summa transcendència per a aquells que busquen solucions que s'adaptin realment a les necessitats i naturalesa pròpies del seu negoci.

El Tribunal Arbitral de Barcelona és un òrgan constituït el 1989 per l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, entitat integrada per l'Associació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, ​​l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) amb l'objectiu de gestionar i coordinar institucionalment l'administració de tota mena d'arbitratges, essencialment en matèria civil i mercantil, sense limitació geogràfica.

Article publicat al diari Expansión: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/10/5ee08cf7468aeb8a598b45c0.html