Entrevista a Juli de Miquel al Món Jurídic sobre el procediment Fast-Track

Fast Track por Juli de Miquel en el Món Jurídic

Entrevista a Juli de Miquel al Món Jurídic sobre el procediment Fast-Track

Juli de Miquel, president de Tribunal Arbitral de Barcelona, ​​exposa els avantatges del procediment Fast-Track com a alternativa a la resolució de conflictes, a la revista el Món Jurídic de l'ICAB.

La revista Món Jurídic és una publicació editada per l'ICAB amb la finalitat de ser un mitjà informatiu i d'expressió de les persones col·legiades.

Aquesta entrevista exposa que és i com funciona el procediment Fast-Track com una via ràpida de resolució arbitral de conflictes plenament garantista, telemàtica i idoni per afrontar les conseqüències de la COVID-19.

A l'article es dóna resposta a les següents qüestions d'interès:

  • Que és el Fast-Track
  • Avantatges respecte a la Justícia ordinària
  • Com es porta a terme aquest procediment
  • Cost del Fast-Track
  • Àrees i sectors d'especialitat utilitat
  • Permanència del procediment a llarg termini
  • Diferències respecte a un procediment arbitral ordinari

 

Per a més informació sobre el procediment Fast-Track així com la seva sol·licitud, feu clic al següent botó.

Més informació del procediment Fast-Track

 

L'article de Juli de Miquel, també exposa la valoració donada pel president del TAB durant els seus 2 anys de mandat així com els objectius a aconseguir en aquests pròxims anys.

Finalment, també s'ofereix una valoració de la situació actual de l'arbitratge a Espanya i el coneixement d'aquesta eina en si mateixa per part de la ciutadania.

 

Llegir l'article complet en el següent enllaç: http://monjuridic.icab.cat/files/docs/2020_07_15.pdf