Revisió dels contractes en situacions de força major

13 maig 2020 | Notícies

Un dels principis generals de Dret des de la més remota antiguitat és el que els pactes s’han de complir en els seus propis termes. El respecte al pactat en els contractes (“pacta sunt servanda“) és doncs un pilar bàsic del nostre ordenament jurídic estretament vinculat a la mateixa seguretat jurídica reconeguda com a dret fonamental per la Constitució.

Això no obstant, quan es produeixen situacions que desborden tot el previsible i que resulten inevitables per als contractants, és a dir, quan es produeix una situació de força major, és evident que es desencadena una alteració substancial de les condicions d’acord amb les quals es va celebrar la relació contractual i és aquí on pot operar l’anomenada clàusularebus sic stantibus” (“estant així les coses”) el desenvolupament suposa que el contracte es va signar en unes determinades condicions però que, quan aquestes han quedat totalment superades pels esdeveniments desbordant el que podríem anomenar el risc inherent al contracte, cal, sigui la seva resolució o la seva revisió i conseqüent adaptació a la nova realitat, sigui això en forma temporal o definitiva.

Els nostres tribunals havien estat molt reticents a aplicar la referida clàusula però es va produir un gir substancial a partir de 2014. En efecte, la Sala primera del Tribunal Suprem admet ja la moderació de les clàusules contractuals de caràcter econòmic per adaptar-les a la realitat d’una situació extraordinària de caràcter imprevisible quan el context econòmic existent en el moment de la formalització del contracte ha experimentat un canvi profund. Això ha estat especialment arran de dues sentències paradigmàtiques de 30 de juny i 15 d’octubre d’aquest any i d’una altra molt recent de 6 de març de 2020.

El Tribunal Suprem apreciava en aquestes sentències el pressupost d’excessiva onerositat sobtada com a manifestació de la ruptura de la relació d’equivalència de les prestacions pactades defensant, per tal del principi de conservació del contracte (“favor contractu“) la seva revisió i adaptació temporal durant les conseqüències de la crisi amb referència llavors a la crisi econòmica del període 2008-2012.

És evident que en la situació que estem vivint en l’actualitat en la qual la força major imprevisible és incontestable, aquesta clàusula pot servir per salvar, revisant-, múltiples relacions contractuals, ni que sigui en forma temporal, per adaptar les prestacions pactades a la nova realitat i això pot produir-se especialment, com admet la recent jurisprudència, en els anomenats contractes de tracte successiu o de llarga durada, en què una simple moratòria no és sempre la solució. Aquesta situació es dóna especialment en els arrendaments de locals de negoci, arrendaments d’indústria, contractes de subministrament, contractes de franquícia, i un llarg etcètera.

Si les parts no arriben a un acord amistós per efectuar la referida adaptació contractual, només es plantegen dues possibilitats, o bé la judicialització del problema que no farà més que allargar la seva solució especialment en aquests moments en què el col·lapse dels nostres jutjats i tribunals és una trista realitat, o bé l’arbitratge, a través d’institucions arbitrals independents, que és sens dubte el sistema perquè, es doni adequada i àgil resposta als conflictes que es presentin i amb més motiu ara, quan Covid- 19 ha irromput de ple en la vida empresarial generant nombroses controvèrsies que requereixen una solució immediata. El Tribunal Arbitral de Barcelona ha establert ja un procediment d’urgència plenament garantista a desenvolupar fonamentalment “en línia” per via telemàtica (accessible des de https://tab.es/ca/lesgislacio/fast-track-consequencia-covid-19/) per al qual n’hi ha prou que les parts intervinents acudeixin a ell de mutu acord per tal que a través d’àrbitres independents i especialitzats es pugui donar, per mitjà d’un laude plenament executiu i en poques setmanes, resposta justa i equilibrada per a resoldre de forma vinculant la controvèrsia.

Juli de Miquel Berenguer

President del Tribunal Arbitral de Barcelona

Article publicat al Portal jurídic de notícies Togas.biz: http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-revisi-n-de-los-contratos-en-situaciones-de-fuerza-mayor/

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

NOTA DE PREMSA – El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) vol ser referent en l’àmbit del comerç internacional i l’arbitratge marítim.

NOTA DE PREMSA El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) vol ser referent en l'àmbit del comerç internacional i l'arbitratge marítim.   La incorporació dels millors especialistes en aquesta matèria i la cerca de l'excel·lència en la prestació del servei de...

TALLERS ARBITRALS – 2ª EDICIÓ (Amb conflictes i arbitratges reals)

OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i...

TALLERS ARBITRALS (Amb conflictes i arbitratges reals)

OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i...

Algunes reflexions sobre l’arbitratge institucional

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediació i arbitratge, Nº 17, Octubre - Desembre de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data de publicació: 19/12/2023...

Premi Elías Campo Villegas (Col·legi Notarial de Catalunya)

PREMI ELÍAS CAMPO VILLEGAS Primera edició 2023 El Col·legi Notarial de Catalunya convoca el “Premi Elías Campo Villegas” als millors articles sobre resolució de conflictes.   Elías Campo va ser promotor, fundador i impulsor del Tribunal Arbitral de Barcelona, del...

NOTA DE PREMSA – X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

NOTA DE PREMSA El X Congrés d’Institucions Arbitrals aborda els reptes de l’arbitratge institucional i la jurisprudència més recent del TSJ en aquest àmbit   L’acte organitzat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona...

X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

X Congrés d'Institucions Arbitrals (2023)  10 de novembre de 2023. Organitzat per l'ICAB i el TAB   L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) organitzen el X Congrés Institucions Arbitrals, que se celebrarà...

Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)     Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB.  ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de...

Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...