Revisió dels contractes en situacions de força major

13 maig 2020 | Notícies

Un dels principis generals de Dret des de la més remota antiguitat és el que els pactes s’han de complir en els seus propis termes. El respecte al pactat en els contractes (“pacta sunt servanda“) és doncs un pilar bàsic del nostre ordenament jurídic estretament vinculat a la mateixa seguretat jurídica reconeguda com a dret fonamental per la Constitució.

Això no obstant, quan es produeixen situacions que desborden tot el previsible i que resulten inevitables per als contractants, és a dir, quan es produeix una situació de força major, és evident que es desencadena una alteració substancial de les condicions d’acord amb les quals es va celebrar la relació contractual i és aquí on pot operar l’anomenada clàusularebus sic stantibus” (“estant així les coses”) el desenvolupament suposa que el contracte es va signar en unes determinades condicions però que, quan aquestes han quedat totalment superades pels esdeveniments desbordant el que podríem anomenar el risc inherent al contracte, cal, sigui la seva resolució o la seva revisió i conseqüent adaptació a la nova realitat, sigui això en forma temporal o definitiva.

Els nostres tribunals havien estat molt reticents a aplicar la referida clàusula però es va produir un gir substancial a partir de 2014. En efecte, la Sala primera del Tribunal Suprem admet ja la moderació de les clàusules contractuals de caràcter econòmic per adaptar-les a la realitat d’una situació extraordinària de caràcter imprevisible quan el context econòmic existent en el moment de la formalització del contracte ha experimentat un canvi profund. Això ha estat especialment arran de dues sentències paradigmàtiques de 30 de juny i 15 d’octubre d’aquest any i d’una altra molt recent de 6 de març de 2020.

El Tribunal Suprem apreciava en aquestes sentències el pressupost d’excessiva onerositat sobtada com a manifestació de la ruptura de la relació d’equivalència de les prestacions pactades defensant, per tal del principi de conservació del contracte (“favor contractu“) la seva revisió i adaptació temporal durant les conseqüències de la crisi amb referència llavors a la crisi econòmica del període 2008-2012.

És evident que en la situació que estem vivint en l’actualitat en la qual la força major imprevisible és incontestable, aquesta clàusula pot servir per salvar, revisant-, múltiples relacions contractuals, ni que sigui en forma temporal, per adaptar les prestacions pactades a la nova realitat i això pot produir-se especialment, com admet la recent jurisprudència, en els anomenats contractes de tracte successiu o de llarga durada, en què una simple moratòria no és sempre la solució. Aquesta situació es dóna especialment en els arrendaments de locals de negoci, arrendaments d’indústria, contractes de subministrament, contractes de franquícia, i un llarg etcètera.

Si les parts no arriben a un acord amistós per efectuar la referida adaptació contractual, només es plantegen dues possibilitats, o bé la judicialització del problema que no farà més que allargar la seva solució especialment en aquests moments en què el col·lapse dels nostres jutjats i tribunals és una trista realitat, o bé l’arbitratge, a través d’institucions arbitrals independents, que és sens dubte el sistema perquè, es doni adequada i àgil resposta als conflictes que es presentin i amb més motiu ara, quan Covid- 19 ha irromput de ple en la vida empresarial generant nombroses controvèrsies que requereixen una solució immediata. El Tribunal Arbitral de Barcelona ha establert ja un procediment d’urgència plenament garantista a desenvolupar fonamentalment “en línia” per via telemàtica (accessible des de https://tab.es/ca/lesgislacio/fast-track-consequencia-covid-19/) per al qual n’hi ha prou que les parts intervinents acudeixin a ell de mutu acord per tal que a través d’àrbitres independents i especialitzats es pugui donar, per mitjà d’un laude plenament executiu i en poques setmanes, resposta justa i equilibrada per a resoldre de forma vinculant la controvèrsia.

Juli de Miquel Berenguer

President del Tribunal Arbitral de Barcelona

Article publicat al Portal jurídic de notícies Togas.biz: http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-revisi-n-de-los-contratos-en-situaciones-de-fuerza-mayor/

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

El TAB obre delegacions a Madrid i Europa

El Tribunal Arbitral de Barcelona consolida la seva vocació internacional amb l'obertura de 12 delegacions en algunes de les principals ciutats europees El Tribunal Arbitral de Barcelona reforça la seva estratègia de convertir-se en operador global en arbitratge i...

Arbitratge i mediació com a sistemes alternatius a la resolució de conflictes

Autor: Frederic Munné Catarina Data: 14/04/2023 Temps de lectura: 4 min.Si formes part d'un conflicte tens a les teves mans l'oportunitat d'apostar per la cultura de la pau. Tant la mediació com l'arbitratge plantegen grans avantatges per a les parts en conflicte,...

El TAB aposta per millorar la retribució dels seus àrbitres

Des del TAB creiem que la qualitat de l’arbitratge, com a mètode privat de solució de controvèrsies, passa per l’excel·lència professional i arbitral i per l’especialització dels àrbitres en la matèria litigiosa. Aquesta qualitat requereix, entre altres coses,...

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa la Comissió de Formació

Avui s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral De Barcelona. A més de la sessió constitutiva, s'ha planificat el Treball a fer i s'han aportat noves i bones ideïs per part de tots els assistents. La comissió es reunirà...

ESTADÍSTIQUES TAB 2022: S’han administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’Euros

L'any 2022 el TAB ha administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’euros. Podeu descarregar les Estadístiques 2022 del TAB

Noves tarifes aprovades el 26 d’octubre de 2022 per acord de la Junta Directiva

Annex al Reglament del TAB Cost de l’Arbitratge – Drets d’Administració Coste del Arbitraje – Derechos de Administración Annex al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona aprovat per la Junta Directiva del TAB el 22 de gener de 2019, modificat el 26 d’octubre de...

Elías Campo Villegas, Jutge, notari, fundador i Vicepresident del Tribunal Arbitral de Barcelona

El passat 30 de juliol moria a Boltanya, als 95 anys d’edat, Elías Campo Villegas, natural de Barbastre (Osca). Home amable, discret, respectuós, amant de la naturalesa, savi i incansable. Va viure una vida plena dedicat a la seva família i al dret, el seu altre gran...

El Tribunal Arbitral de Barcelona se suma al projecte Compendium.cat

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) formalitza avui l’adhesió al conveni de desenvolupament del portal Compendium.cat, iniciativa impulsada pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) juntament amb disset institucions catalanes i andorranes. Joan Ramon Puig...

Reunió de la Junta Directiva i el Consell Assessor del TAB

13 de juliol 2022 – Reunió de la Junta Directiva i el Consell Assessor del TAB a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya. Donem la benvinguda a la magistrada Encarna Roca, a l’advocada Emma Gumbert i a l’advocat Miquel Sàmper Rodríguez.

I Congrés de Dret Civil Català

Els passats 14 i 15 de juliol 2022, va tenir lloc el 1er congrés de Dret Civil Català. Va ser organitzat per el Consell de l’Advocacia Catalana a Vic en commemoració dels 20 anys de l’aprovació del Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya. En aquest congrés, s’oferia...